Våra kvälls- och distanskurser

Utbudet av kvälls- och distanskurser varierar från termin till termin.

Följande kurser ges på kvällstid och/eller distans vid Institutionen för kultur och estetik, höstterminen 2022. Ytterligare kurser kan tillkomma.

 

Idéhistoria, från antiken till upplysningen, 15 hp
Startar den 29 augusti.

Postkolonial teori och historia, 7,5 hp
Startar den 31 oktober.

Dödens idéhistoria, 7,5 hp
Startar den 31 oktober.

Framtidens idéhistoria, 7,5 hp
Startar den 29 augusti.

 

Filmmusik, 15 hp
Startar den 29 augusti.

Musikteori: harmoni och satslära, 7,5 hp
Startar den 31 oktober.

Musikteori: Kurspaket, 15 hp
Startar den 29 augusti.

Musikteorins grunder, 7,5 hp
Startar den 29 augusti.

Spelmusik, 15 hp
Startar den 29 augusti.

 

Glädjens idéhistoria, 7,5 hp

Grundkurs på distans 13 juni - 15 juli.

Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker, 7,5 hp

Grundkurs på distans 13 juni - 19 augusti.

Sök bland våra utbildningar