Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp

Är ditt mål att arbeta med litteratur och kultur? Vill du fördjupa dina insikter i litteratur och litteraturvetenskap? Det tvååriga Masterprogrammet i litteraturvetenskap ger dig djuplodande teoretiska och historiska kunskaper, liksom möjligheten att skaffa dig praktiska erfarenheter av yrken där litteraturen står i centrum.

This page in English

 

Om programmet

A pile of books
Foto: Erika Tasnadi / Mostphotos

Berättelser, dikter och dramatik har spelat en central roll för alla mänskliga kulturer i tusentals år och fortsätter göra det idag. Samtidigt har litteraturens traditionella villkor förändrats radikalt i en alltmer globaliserad och digitaliserad värld. De nya mediernas genombrott är det senaste steget i en lång historisk utveckling där litteraturen migrerat mellan muntligt och skriftligt bevarande. Som student vid Masterprogrammet i litteraturvetenskap ägnar du två års heltidsstudier åt att fördjupa dig i litterära texter i en mängd olika genrer, deras historiska sammanhang och samhälleliga villkor, liksom deras nya roller i samtiden. Oavsett om du specialiserar dig på ett visst språkområde eller läser allmän litteraturvetenskap lär du dig behärska de teoretiska angreppssätt som präglar dagens litteraturforskning, alltifrån humanistiska grundbultar som hermeneutiska och historiografiska perspektiv till intermedialitet, genusteori, ekokritik och mycket annat. Du skaffar dig gedigna kunskaper i vetenskapligt arbete och tränas i att använda engelskan som akademiskt arbetsspråk. Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser, och kan därför anpassas till just den profil du är intresserad av. Det innehåller också möjlighet till praktik – till exempel i förlagsvärlden, eller andra kulturella institutioner, medier eller festivaler – och studier utomlands. Till sist lämnar du också ditt eget bidrag till det litteraturvetenskapliga kunskapsbygget i form av ett examensarbete – din masteruppsats.

Vill du veta mer? Vår professor och programkoordinator Axel Englund berättar på engelska om utbildningen. 

 

Programmet är ett samarbete mellan fyra olika institutioner och har tretton olika studiegångar, beroende på vilket språkområde du vill specialisera dig på och vad du läst tidigare. Vissa kurser är gemensamma för alla som läser programmet, andra är unika för respektive studiegång. Länkarna nedan leder till deras hemsidor, där du bland annat finner information om kursinnehåll, behörighetskrav och kontaktpersoner för den studiegång som intresserar dig. I programmets utbildningsplan finns en detaljerad redogörelse för dess upplägg och struktur.

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot allmän och svensk litteraturvetenskap (ALLM) Institutionen för kultur och estetik
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur (ENGE) Engelska institutionen

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska (AGRE)

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska (FRAN)

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska (ITAL)

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur (LATI)

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur (PORT)

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur (SPAN)

Romanska och klassiska institutionen

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Finsk litteratur (FINS)

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Polsk litteratur (POLS)

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Rysk litteratur (RYSK)

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Tjeckisk litteratur (TJEC)

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur (TYSK)

Inst. för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
 

Detta leder programmet till

Programmet leder till en Filosofie masterexamen om 120 hp och ger mycket goda förutsättningar för arbeten med litterär anknytning, såsom litteraturkritik, förlagsverksamhet och kulturkommunikation i olika medier, eller andra yrken i den litterära och kulturella offentligheten. Möjligheten till praktik inom programmet gör att många studenter tar sin examen med ett starkt kontaktnät i Stockholms kulturvärld. För dig som är intresserad av doktorandstudier ger programmet även behörighet att söka forskarutbildning.

 

Kontakt

Frågor om ansökningsförfarandet besvaras på sidorna om anmälan och antagning, där du också finner kontaktuppgifter till Antagningen vid Stockholms universitet.

Frågor som specifikt rör någon av studiegångarna (såsom särskilda behörighetskrav) besvaras av de kontaktpersoner som listas på studiegångarnas egna hemsidor (följ länkarna ovan).

Samordnare för Masterprogrammet i litteraturvetenskap är Axel Englund, axel.englund@littvet.su.se.

Sök bland våra utbildningar