Att plugga litteraturvetenskap

Väljer du att studera litteraturvetenskap vid Stockholms universitet kan du se fram emot en utbildning med fantastiska läsupplevelser, lärorika föreläsningar och stimulerande diskussioner.

Lärare föreläser för en grupp studenter.
En av våra lärare i litteraturvetenskap, professor Frida Beckman. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Här följer information för dig som läser litteraturvetenskap hos oss:

Schemalagda timmar och självstudier

På schemat ser det ut som att studenter i litteraturvetenskap har gott om fritid, men för att hänga med i diskussioner och föreläsningar behöver du avsätta mycket tid för läsning. En kurs som ger 30 hp/termin är heltidsstudier: 40 h/vecka. Som student i litteraturvetenskap krävs god framförhållning och noggrann planering. Flera böcker överstiger 400 sidor och för att ligga i fas med undervisningen kan du behöva påbörja inläsningen i förväg.

Närvaro

Kurserna i litteraturvetenskap utgörs även av seminarier, storföreläsningar och grupparbeten. Alla delar är viktiga. Den schemalagda undervisningen är obligatorisk, vilket innebär att du som student skall närvara. För varje enskild delkurs krävs minst 60 procents närvaro (lektioner och storföreläsningar sammanräknade). Du kan inte komplettera frånvaro med extrauppgifter. Har du mindre än 60 procents närvaro måste du läsa om delkursen vid senare tillfälle.

Tentamen och omtentamen

Generellt avslutas varje delkurs med hemtentamen, vilket innebär att du får ett antal frågor att besvara inom avgränsad tid. Svaren ges i löpande text utifrån lärarens anvisningar. Inlämningen sker via lärplattformen Athena. Det är inte tillåtet att plagiera och samtliga tentor behandlas av textjämförelseverktyget Urkund för att upptäcka eventuella plagiat. Tentor bedöms av lärare enligt kursens betygskriterier. Om du får betyget F eller FX (underkänd) på tentan har du alltid möjlighet att göra omtenta. Det går inte att i efterhand komplettera ett underkänt betyg. Läraren erbjuder normalt en omtenta i anslutning till delkursen. Omtentan har liknande upplägg som ordinarie tentamen men aldrig samma innehåll. Frågor om tentamen och betygskriterier besvaras i första hand av undervisande lärare.

Två gånger/år (januari och augusti) har alla studenter i litteraturvetenskap även möjlighet att göra omtenta på oavklarade kurser. För information om dessa uppsamlingstentor, kontakta studievägledaren.  

Athena

Undervisningen i litteraturvetenskap är kopplad till lärplattformen Athena. När du har registrerat dig på en kurs ska du kunna hitta kurssidan under ”Kurser” i Athena. Vid problem kan du kontakta Studentexpeditionen eller Helpdesk. På kurssidan finns kursens lektionsplanering, litteraturlista, betygskriterier och kursplan samt annan viktig information du behöver för att kunna genomföra dina studier på bästa sätt.

Studievägledare

Till studievägledaren i litteraturvetenskap kan du vända dig med frågor om din utbildning och examen. Studievägledaren tar också emot ansökan om tillgodoräknanden och synpunkter på undervisning och lärare.

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsvariation och är i behov av extra stöd så kan du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Tänk på att om du behöver ha extra stöd vid undervisning eller tentamen behöver institutionen informeras i god tid före kursstart.

Löpande under terminen kan du också få stöd från Studie- och språkverkstaden, som bland annat vägleder i akademiskt skrivande och ger kurser i studieteknik.

 

Studentexpedition

För frågor om antagning, registrering, studieintyg, med mera kontaktar du vår studentexpedition. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter och vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Mattias Arreborn 
Rum: 260, ingång Frescativägen 24E
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Litteraturvetenskap samt Lärarutbildningen (litteraturvetenskap)

Emma Lennström
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Studierektor för litteraturvetenskap

Maria Wahlström
E-post: maria.wahlstrom@littvet.su.se

Studierektor för lärarutbildningen

Maria Andersson
Rum: 335
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se

Sök bland våra utbildningar