Frescativägen 24E, huvudingång

 • Auditoriet (215), hus A, plan 2 (entréplan). Använd entrén på Frescativägen 24 D (ingång på sidan av byggnaden). Tillgänglighet: Ramp finns.
 • Biblioteket (300), hus A, plan 3. Använd entrén på Frescativägen 24E (framsidan av byggnaden) Tillgänglighet: Endast trappa, hiss nås via entrén Frescativägen 24 F. Trapphiss till plan 1 och byte till personhiss från pl. 1 till plan 3.
 • Konferensrummet (328), hus A, plan 3. Använd entrén på Frescativägen 24E (framsidan av byggnaden) Tillgänglighet: Endast trappa, hiss nås via entrén Frescativägen 24 F. Trapphiss till plan 1 och byte till personhiss från pl. 1 till plan 3.
 • Rum 157, hus A, plan 1 (källarplan)

Frescativägen 24F

 • Sal 101, hus A, plan 1 (källarplan) Använd entrén på Frescativägen 24 F (ingång på framsidan av byggnaden). Tillgänglighet: Trapphiss från markplan till pl.1
 • Sal 119, hus A, plan 1 (källarplan) Använd entrén på Frescativägen 24 C (ingång på baksidan av byggnaden). Tillgänglighet: Endast trappa, hiss nås via entrén på Frescativägen 24 F på framsidan av byggnaden
 • Sal 144, hus B, plan 1 (källarplan) Använd entrén till vänster om Accelerators entré. Tillgänglighet: Hiss från markplan till pl.1

Frescativägen 26

 • ​Rum 509, hus C, plan 5 (övre plan) Använd entrén på Frescativägen 26 (ingång på framsidan av byggnaden och ingång vid husgaveln) Tillgänglighet: Hiss nås via ingången vid husgaveln.
 • Rum 508, hus C, plan 5 (övre plan) Använd entrén på Frescativägen 26 (ingång på framsidan av byggnaden och ingång vid husgaveln) Tillgänglighet: Hiss nås via ingången vid husgaveln.
 • Rum 312, hus C, plan 3 (markplan)

Frescativägen 22B

 • Musikvetenskapens bibliotek (305), plan3 (övre plan)

Vi har också undervisning i Södra huset.