Utbytesstudenten Louise: Ta steget och åk!

En av dem som har provat på utbytesstudier via Nordiska ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor, Nordliks, är Louise Nygård.

Louise står utanför ett hus i tegel.

Louise Nygård studerade 2016-2017 vid Institutionen för kultur och estetik som utbytesstudent via Nordliks. Louise, som har en kandidatexamen från Åbo Akademi i Finland, har inlett sina magisterstudier på institutionen.

Hon läste under höstterminen kurserna "Den poetiska modernismen" och "Barn- och ungdomslitteratur, Idéer och estetik" på avancerad nivå.  Louise berättar att för några dagar sedan fick hon också veta att hennes ansökan om förlängning har godkänts, vilket betyder att hon fortsätter studierna under vårterminen och ska då fördjupa sig ytterligare i ämnena litterär modernism och barn- och ungdomslitteratur.

Varför valde du att åka på utbytesstudier?

-Dels för att det kändes som ett naturligt steg efter att kandidatexamen var färdig men också för att jag blir behörig modersmålslärare i Finland, men jag kan även jobba i Sverige. Jag ville helt enkelt få en bättre bild av hur utbildningssystemet i Sverige fungerar.

Finns det någon skillnad på att studera vid Stockholms universitet jämfört med med Åbo Akademi?

-Det finns skillnader, men de är nog inte stora. Den främsta skillnaden jag har märkt av är att vi har fler närvarotillfällen per kurs på Åbo Akademi.

Har du några råd till studenter som funderar på att åka på utbyte utomlands?

-Fråga om du undrar över någonting! Det finns alltid personal eller äldre studerande som vet svaret eller vet var du kan söka informationen. Mitt andra råd är att ta steget och åka! En tid på ett annat universitet ger så mycket som du sedan bär med dig resten av livet.

 

Kontakt

Utbyteskoordinator

Maarit Hämäläinen
E-post: exchange.ike@su.se
Rum: 203
Telefon: 08-16 14 71

På denna sida