Modernhistoriska seminariet

Modernhistoria omfattar tiden från sent 1700-tal och framåt och mycket av historieforskningen vid universitetet rör sig inom denna tidsram. Detta gäller såväl inom socialhistoria som inom politisk historia samt inom genus- och kvinnohistoria, idrottshistoria och urbanhistoria. De senare utgör även egna teman och driver egna seminarieserier.

Modernhistoriska forskarseminariet samlar forskare som undersöker politiska och sociala förhållanden. Aktuella teman är flyktingfrågor, biståndspolitik, välfärdspolitik och sociala rörelser.

Ett tiotal disputerade forskare och ett antal doktorander är kopplade till seminariet. Bland de senaste publikationerna kan nämnas artikeln ”Applying for Naturalisation in Late-Nineteenth-Century Antwerp and Rotterdam” av Christina Reimann (BMGN: Low Countries Historical Review, Vol. 136, nr 3, s. 3-30) samt boken En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945-1975 av Annika Berg, Urban Lundberg och Mattias Tydén (Stockholm: Ordfront förlag, 2021).

 

 

Seminarier vårterminen 2022

Seminariet sammanträder följande tisdagar kl. 15.30-17.30 (ca).

Lokal: D900 om inte annat anges.

15 februari

Gemensamt seminarium modernhistoria och genus- och kvinnohistoria.

Louise Coyne, PhD candidate, Institute of Irish Studies, University of Liverpool: “Emmeline Pankhurst and the Irish Republican movement in the early 20th century”. OBS! Zoom.

8 mars

Elisabeth Elgán: ”En konservativ social rörelse: En pilotstudie om resandet av Kristina Gyllenstiernastatyn 1912”. Text.

15 mars

Sofi Vedin, doktorand vid Karlstads universitet: ”Hembiträdens arbetarminnen ur ett källkritiskt perspektiv” och Rasmus Marjanen, doktorand vid Åbo Akademi: OBS! Lokal D837.

29 mars

Sofia Koernig och Samuel Faber, nyantagna doktorander på institutionen presenterar sina forskningsprojekt.

12 april

Masterstudenter på institutionen som skriver uppsats i modernhistoria har fått en inbjuds att presentera sina ämnen.

26 april

Fredrik Peterson presenterar

10 maj

Jonny Hjelm, Umeå universitet: ”Om politiseringen av humanvetenskaplig forskning rörande samer”.

Postseminarium.

24 maj

Nils Edling: "Folkhemmets tid" (1950- och 1960-tal).

 

Kontakt

Sammankallande för seminariet är Elisabeth Elgán.

På denna sida