Våra utbildningar

Hos oss studerar du arbetsmarknadskunskap. Du möter forskare som är inriktade på arbetsmarknadsfrågor kopplade till sociologi, nationalekonomi och juridik. Våra utbildningar består av fristående kurser på grundnivå som ger en bred och aktuell kunskap inom arbetsmarknadskunskap.

Sök bland våra utbildningar

För att studera arbetsmarknaden behöver vi kunna både zooma in på detaljnivå och se individperspektivet samtidigt som vi behöver kunna se det större samhällsperspektivet. Därför använder man inom Arbetsmarknadskunskap arbetsrättsliga, nationalekonomiska och sociologiska perspektiv för att studera arbetsmarknaden.

Kombinera fristående kurser till en kandidatexamen. Foto: Niklas Björling
Kombinera fristående kurser till en kandidatexamen. Foto: Niklas Björling

Det gör att du som student får en bättre förståelse för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, du får breda kunskaper inom arbetsrätt som gör att du kan lösa praktiska arbetsrättsliga problem. Från arbetsmarknadsekonomi får du användbara kunskaper inom t.ex. lönesättning, rekrytering och arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadssociologi och organisationsteori lär dig mer om arbetsgrupper/team, arbetsmiljö, ledarskap och organisationsstruktur. Låter det spännande? 

Arbetsmarknadskunskap- ett utbildningsområde som ger användbara kunskaper arbetsgivare efterfrågar


 

Kurser på grundnivå

Hos oss läser du fristående kurser på grundnivå som ger en bred kunskap inom arbetsmarknadsfrågor. Du kommer studera arbetsmarknaden från flera olika perspektiv. Det ger en så bred kunskap som möjligt om arbetsmarknadsrelationer, arbetsrätt, arbetsmarknadspolitik, -ekonomi och -organisation.

Alla kurser i arbetsmarknadskunskap är fristående så du kan själv kan välja vilka kurser du vill läsa och i vilken ordning. Det betyder också att du kan välja att ha med kurserna i en kandidatexamen tillsammans med andra kurser (upp till 180 hp inkl ett huvudområde på 90 hp). 

Vårt kursutbud

Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp

Arbetsmarknadskunskap med management II 30 hp

Arbetsmarknadspolitik och ekonomi 7,5 hp

Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser 7,5 hp 

 

En uppdragsutbildning kan beskrivas som en skräddarsydd kurs eller kurspaket som ges på uppdrag av en arbetsgivare. Läs mer om vilka utbildningar vi tidigare gett och hur du anmäler intresse av att starta en uppdragsutbildning på: Uppdragsutbildning på AKPA

Människor vid ett övergångsställe
Foto: Orasis

 

 

Vi strävar hela tiden efter att uppdatera och förbättra våra kurser vad gäller innehåll, upplägg och pedagogik. De kommande terminerna ser vi fram emot några mindre men välplanerade förändringar. Vi förstår att innehållet i kurserna spelar en stor roll när man står inför att välja kurs och vill därför vara så tydliga vi bara kan med hur förändringarna kommer se ut på våra kurser.

Förändring på gång. Foto: Jeeshau Yu
Förändring på gång. Foto: Jeeshau Yu

Höstterminen 2021
 

Ny delkurs på AKPA I

Välkommen säger vi till Charlotta Magnusson, lektor i sociologi som i höst börjar ge delkursen Arbetsmarknadssociologi: En introduktion (7,5 hp) som delkurs 3 på Arbetsmarknadskunskap med management I. 

Delkursen kommer fokusera på centrala områden inom arbetsmarknadssociologi. Grundläggande sociologiska begrepp så som social stratifiering och social ojämlikhet kommer lyftas med fokus på arbetsliv och arbetsmarknad, sociala processer i organisationer och strukturomvandlingar på arbetsmarknaden. Många spännande delar som hänger samman när man från ett sociologiskt perspektiv studerar arbetsmarknaden. Självklart måste även områden som levnadsvillkor och makt tar upp. 

Under delkursen studeras även den svenska modellens framväxt och organiseringen av Sveriges arbetsmarknad jämförs med med flera andra jämförbara länder exempelvis USA, Storbritannien och Tyskland. Ett spännande innehåll!

En introduktion till arbetsmarknadssociologi blir ett perfekt komplement till arbetsrätten och arbetsmarknadsekonomi på AKPA I.


Vårterminen 2022


Första delkursen på AKPA II blir Arbetsmarknadssociologi: Organisation och ledarskap

Med start vårterminen 2022 kommer Arbetsmarknadskunskap med management II börja med en ny delkurs: Arbetsmarknadssociologi 2: Organisation och ledarskap (7,5 hp). Vi välkomnar Erik Bihagen, professor i sociologi till delkurs 1 på AKPA II. Erik har tidigare undervisat och haft kursansvar på flera andra delkurser hos oss.

Att flytta delarna om organisation och ledarskap till AKPA II gör att innehållet kan renodlas och fördjupas mer eftersom studenterna redan har fått grunderna inom arbetsmarknadssociologi från AKPA I. 

Sök bland våra utbildningar