Internt

Här hittar du som är anställd vid Statsvetenskapliga institutionen information som är viktig för din anställning och ditt arbete på institutionen.

Statsvetenskapliga institutionens internsidor

Här finns bland annat protokoll från styrelsemöten, policydokument, och information om interna rutiner.

Logga in på våra internsidor

Våra internsidor finns på en plattform som heter Confluence. Du loggar in med ditt universitetskonto.

Medarbetarwebben

För universitetsgemensam information om din anställning besök Medarbetarwebben.


 

Arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet

Här hittar du information om institutionens arbetsmiljöarbete. Du kan även ladda ner vår handlingsplan.

Statsvetenskapliga institutionen har ett lokalt Råd för arbetsmiljö-, likabehandling- och jämställdhet (RALJ) vars uppgift är att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter vid institutionen. Gruppen arbetar med att bevaka och väcka intresse för frågor om arbetsmiljö och lika villkor.

I anslutning till det lokala rådet upprättar institutionen en tvåårig handlingsplan för att kunna utöva systematiskt arbetsmiljöarbete.

RALJ Handlingsplan 2019-2020 (137 Kb)

Lenita Freidenvall, ordförande

Mica Caldegren, studeranderepresentant

Agneta Sundman Claesson, T/A-representant

Sara Moritz, doktorandrepresentant

Christian Antoni Möllerop, T/A-representant

Nagmeh Nasiritousi, representant lärare/forskare

Pernilla Nordahl, skyddsombud

Mindy Parkkinen, studeranderepresentant

Magnus Reitberger, representant lärare/forskare

Aino Simola, studeranderepresentant

Carl Vikberg, doktorandrepresentant

 

Vårt miljöombud vid institutionen är Jouni Reinikainen.

Besök gärna miljöwebben på SU:s hemsida för att bekanta dig med universitetets miljöarbete och miljöpolicy.
www.su.se/miljo

På denna sida