Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet

Jan Teorell har skrivit en slutrapport för forskningsprogrammet ”Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet”.

Bild på framsidan av boken "Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung".

Den moderna staten byggdes enligt de flesta bedömare under det som brukar kallas ”det långa 1800-talet” (ca 1789-1914). Staten gjorde då stora framsteg med att kunna driva in nya skatter, att reformera byråkratin och att via folkräkningar och statistiska centralbyråer kunna kartlägga sitt territorium och sin befolkning. Men vad innebär det egentligen att bygga en stat? Vad var detta statsbyggandes drivkrafter, och hur såg relationen ut mellan byggandet av en stat på den inhemska arenan och de ordnade relationer mellan stater som växte fram på den internationella arenan?

Programmet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer om rapporten hos förlaget

Läs mer om Jan Teorell