Undersökning visar att statsvetare får jobb

Under våren 2021 genomförde Stockholms universitet en enkätundersökning bland de alumner som tagit en examen med statsvetenskap som huvudämne, på grund-, avancerad- och forskarnivå, mellan 2018–2019.

Bild på två ungdomar som sitter bakom en glasvägg.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Enkäten hade som huvudsyfte att ta reda på vad alumnerna tyckte om det karriärstöd de fick under utbildningen, hur nöjda de var med utbildningen samt hur deras upplevelse var av Stockholms universitet överlag.

Undersökningen visade att de alumner som tog examen i statsvetenskap mellan 2018–2019 fick jobb snabbt efter avslutad utbildning, de flesta (70 %) inom 0–6 månader. 60% av studenterna uppger att deras första jobb efter utbildningen var kvalificerat i förhållande till deras utbildning. Majoriteten har även fått arbete inom sitt utbildningsområde.

De sektorer där våra tidigare studenter arbetar är offentlig sektor (44%), privat sektor (18%) och ideell sektor (7%).

Majoriteten av respondenterna uppger också att de är nöjda eller mycket nöjda med sin tid vid Stockholms universitet.

Läs rapporten: Alumnrapport statsvetenskap 2021 (629 Kb)