Studenter har fått pris för sina uppsatser

Fyra studenter vid Statsvetenskapliga institutionen har fått stipendium för sina masteruppsatser från Lundbergs stipendiefond.

Bild på Södra huset mot en blå himmel.
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.

Carola och Gustaf Lundbergs stipendium delas ut årligen till studenter som visat särskilt intresse, och särskild fallenhet, för studier rörande kommunala förvaltnings- och redovisningsfrågor. I år har Gustav Agnesson, Emil Botes, Ebba Brismark, och Elin Hermansson fått stipendiet för sina masteruppsatser.

 

En stor överraskning

- Det var en stor överraskning när jag fick mejlet om priset, säger Emil Botes.

Emil, som har läst masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation, skrev om kommunalt koalitionsbyggande efter valet 2018.

- Jag studerade koalititonsbildningsprocesser på lokal nivå i fyra olika kommuner. I uppsatsen undersökte jag hur partierna i de olika kommunerna resonerade kring vilka man kunde styra tillsammans med. Det var en intervjustudie där jag intervjuade 15 politiker.

 

Svenska kommuners inställning till friskoleetablering

Ebba Brismark, som även hon läst masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation, blev klar med sin uppsats för nästan två år sedan och blev därför glatt överraskad när hon fick besked om att hon fått stipendiet.

- Eftersom man har lagt ett halvårs arbete på uppsatsen så känns det riktigt roligt att den blir uppmärksammad.

Ebba skrev sin uppsats om svenska kommuners inställning till friskoleetablering.

- Utgångspunkten för uppsatsen var att i den allmänna debatten så beskrivs kommunalpolitiken som mer pragmatisk och mindre ideologisk än den nationella politiken. Jag ville bidra till förståelsen för hur ideologiskt präglad kommunpolitiken verkligen är och det gjorde jag genom att undersöka inställningen till friskoleetablering i svenska kommuner, berättar Ebba Brismark.

 

En studie om jämställdhetsintegreringens institutionalisering

Elin Hermansson läste masterprogrammet i statsvetenskap och skrev sin uppsats om jämställdhetsintegrering i svenska kommuner.

- Jämställdhetsintegrering är Sveriges strategi för att uppnå ett mer jämställt samhälle. I min uppsats undersökte jag hur institutionaliserad den är i två svenska kommuner, Örebro och Eskilstuna. Strategin har fått kritik för att den inte lever upp till sin transformativa potential och jag ville undersöka om jämställdhetsintegrering verkligen kan förändra institutioner på djupet, berättar Elin Hermansson.

- Det var en jätteöverraskning när jag fick reda på att jag fått priset, väldigt kul att någon läst uppsatsen och tyckt att den var bra.

Även Gustav Agnesson har fått Lundbergs stipendium för sin uppsats ”Berättelser om resultat: Myndigheters utformande av resultatredovisning utifrån ett narrativt perspektiv”.