Karin Bäckstrand medverkade i Formas konferens om Agenda 2030

Konferensen ägde rum den 17-19 maj och fokuserade på hur det globala samarbetet kan stärkas för att hantera globala utmaningar, inte minst till följd av covid-19.

Experter från olika delar av samhället medverkade. En av dessa var Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning. Hon medverkade i en panel om "Globalt samarbete i en förändrad värld".

Du kan se konferensen i efterhand här.