Ett allmänbildande ämne som man alltid har nytta av

Gustav Forsell lät intresset styra valet av ämne. Nu är han snart klar med sin kandidatexamen i statsvetenskap. Han uppmanar studenter att engagera sig i en studentorganisation för att komma i kontakt med andra och kunna påverka utbildningen.

Vad pluggar du?

Porträttbild på studenten Gustav Forsell.
Gustav Forsell. Foto: privat.

– Jag läser till en kandidatexamen i statsvetenskap. Jag har läst fristående kurser och har, förutom att läst statsvetenskap, även läst kurser i juridik, psykologi och sociologi. Jag valde att läsa fristående kurser för att ha större möjlighet att själv bestämma vilka kurser jag ville läsa. Jag tycker det har varit mycket bra för man får testa på lite olika ämnen innan man bestämmer sig för vad man vill fördjupa sig i.

– Just nu skriver jag min C-uppsats och den handlar om hur Sverige implementerar EU direktiv. Jag tittar specifikt på takdirektivet som är EU:s direktiv för att minska nationella utsläpp av vissa luftföroreningar.

Varför blev det statsvetenskap och Stockholms universitet?

– Jag utgick ifrån vad jag tyckte var intressant och vad jag ville lära mig mer om – och då blev det statsvetenskap. Oavsett vad jag kommer arbeta med så är det nyttig kunskap och ett allmänbildande ämne som man alltid kommer att ha användning för. Den kunskap jag fått av att ha läst statsvetenskap har gett mig större förståelse för vad som händer i samhället och världen.

– Att det blev just Stockholms universitet var mycket på grund av staden men också att jag visste att det var en bra statsvetenskaplig utbildning och en stark forskningsmiljö.

Vad är roligast och vad är svårast med studierna?

– Det roligaste är att ämnet och undervisningen är så aktuell. Lärarna är bra på att ta in nyheter och aktuella händelser i undervisningen vilket får studierna att kännas användbara och det ger en större förståelse för det som händer i samhället och vikten av studierna.

– Det mest utmanande har varit statistikkurserna och metodkurserna.

Vilka planer har du efter dina studier?

– Just nu är jag i valet och kvalet om jag ska söka jobb eller fortsätta med ett masterprogram efter att jag är klar med min kandidatexamen. I framtiden skulle jag vilja arbeta med EU-frågor. Att få arbeta på en ambassad utomlands vore också ett drömjobb – överlag att få arbeta på internationell nivå vore kul!

Har du något tips till framtida studenter?

– Håll dig uppdaterad om nyheter och sådant som händer runtom i världen för det tas ofta upp i kurserna och gör det mer intressant. Du vinner också mycket på att gå på föreläsningar och ta anteckningar, och att ta kontakt med andra i seminariegrupperna.

– Jag skulle också tipsa om att engagera dig i en studentorganisation, dels för att komma i kontakt med andra studenter men också för att påverka din utbildning. Jag är ordförande i Statsvetenskapliga ämnesrådet som är studentorganisationen för alla som läser statsvetenskap. Förutom sociala aktiviteter så ger det också en större inblick i universitetets verksamhet och du kan exempelvis påverka vilken litteratur som är med på kurserna och du deltar i styrelsearbete - något som är en bra erfarenhet att ha med sig.

 

På denna sida