Statsvetenskap – för att få stora valmöjligheter i arbetslivet

Helena Eriksson läser mastersprogrammet i statsvetenskap. Hon valde att läsa statsvetenskap för att få stora valmöjligheter i arbetslivet och Stockholms universitet blev det för att forskningsmiljön passade hennes intresseområde.

Porträttbild på studenten Helena Eriksson.
Helena Eriksson läster mastersprogrammet i statsvetenskap och gör sin praktik på Amnesty. Foto: privat.

Helena gör nu sin praktik på Amnestys kontor i Malmö. I botten har hon två kandidatexamina från Lunds universitet, en i statsvetenskap och en i socialantropologi.

Varför valde du att läsa en master i statsvetenskap vid Stockholms universitet?

– Jag kände att en examen i statsvetenskap skulle ge mig bredare valmöjligheter i arbetslivet än om jag hade en examen i socialantropologi. För att få de arbeten jag är intresserad av så tror jag att statsvetenskap är ett bra ämne att ha studerat. Anledningen till att jag valde Stockholms universitet är att den statsvetenskapliga institutionen är stor, och forskningen bred, och omfattar både miljöpolitik och feministiska frågor. Jag tyckte att forskningsmiljön passade mina intresseområden på ett bra sätt.

Masteruppsats om svenska miljörörelsen och den samiska rörelsen

Förra terminen skrev Helena sin masteruppsats som handlade om den allians som knutits mellan den svenska miljörörelsen och den samiska rörelsen kring frågan om kalhyggen och svenskt skogsbruk.

– Tidigare forskning visar att den här typen av samarbeten brukar reproducera en kolonial maktrelation. Jag ville undersöka hur det såg ut i det här fallet och hur den här alliansen fungerat.

Uppsatsen byggde på intervjustudier, något som Helena även använt sig av tidigare när hon skrivit sina kandidatuppsatser.

– Jag skulle uppmana fler studenter att våga göra intervjustudier. Många tror att ingen skulle vilja ta sig tid att intervjuas av en student, men det är fel, folk ställer oftast upp. Genom att genomföra intervjustudier får du kontakt med andra människor och skaffar ett nätverk. Det gör också att andra läser uppsatserna eftersom de är intervjuade i dem, och innehållet kan även komma till användning för personerna. Exempelvis ska jag till Naturskyddsföreningen och tala om min masteruppsats eftersom en av personerna jag intervjuade var representant därifrån.

Vad är det roligaste med dina studier och vad är det svåraste?

– För mig har det roligaste varit att man är fri att låta ens nyfikenhet och intresse styra en. Och att få ägna dagarna åt att läsa, tänka och skriva har varit väldigt självuppfyllande.

– Att bli betygsatt kan däremot vara svårt, men man vänjer sig med tiden. Det är viktigt att du som student vågar höra av dig till din lärare och få en motivering till betyget ifall det är något du undrar över. Och kom ihåg att betygen inte är något som kommer avgöra din framtid utan se det mer som en fingervisning på vad man kan förbättra. Läs gärna igenom betygskriterierna också för det kan hjälpa en att förhålla sig till betygen på ett bättre sätt.

Gör praktik på Amnesty

Mastersprogrammet i statsvetenskap avslutas med en praktiktermin. Helena gör sin praktik på Amnestys kontor i Malmö där hon arbetar på sektionen för påverkansarbete för individer.

– Vi har idag 32 individer som vi arbetar med. Det är människor som har frihetsberövats på godtyckliga grunder, ofta människorättsförsvarare eller personer som kämpar för klimaträttvisa. Jag är ansvarig för samordningen av opinionsbildningen kring dessa individer. Det handlar om att planera vilka insatser som behövs och hur vi ska lägga upp strategier och aktioner. Jag arbetar gentemot det internationella sekretariatet och gentemot våra svenska aktivister – man kan säga att min roll är att vara spindeln i nätet.

– Jag valde att göra praktik för jag ville få erfarenhet av arbete inom en ideell organisation. Jag har forskat mycket kring folkrörelser och gräsrotsaktivism och nu har jag även fått insikt i hur det är att arbeta inom dessa organisationer. Jag rekommenderar verkligen andra studenter att också göra praktik. Du får dels arbetslivserfarenhet men också viktiga erfarenheter som du har nytta av under dina studier.

Efter sina studier skulle Helena gärna fortsätta jobba inom ideell sektor med människorättsfrågor eller klimatfrågor. Men hon funderar även på att fortsätta inom akademin och kanske söka en doktorandtjänst.

Har du några tips till framtida studenter?

– Mitt tips är att hjälpas åt i klassen, läs varandras texter och var inte rädda för att ge varandra feedback och kommentarer, man lär sig jättemycket på det viset!

– Och har du inte läst vid universitetet tidigare så var inte orolig – det är inte så läskigt och svårt som man tror!

 

På denna sida