Skrivandet – en viktig erfarenhet från utbildningen

Som nydisputerad statsvetare fick Johan Lantto sitt första jobb på Finansdepartementet. Därefter har han hunnit med flera tjänster på riksdagen för att nu arbeta som utredare på Statskontoret.

Vad har du studerat?

Bild på tidigare studenten Johan Lantto.
Foto: Sofie Trosell/Stockholms universitet.

– Jag började faktiskt läsa naturvetenskap, sedan filosofi och historia innan jag till slut började läsa statsvetenskap. Det var väl egentligen ett samhällsintresse som gjorde att jag ändrade inriktning och läste en pol mag. Efter min examen arbetade jag något år och därefter sökte jag in till forskarutbildningen. När jag fick erbjudandet om att disputera kunde jag inte tacka nej. Så 2005 disputerade jag med min avhandling ”Konflikt eller samförstånd?: Management och marknadsreformers konsekvenser för den kommunala demokratin”.

Vilket var ditt första arbete efter utbildningen och vad arbetar du med idag?

– Mitt första jobb efter att jag disputerat var på Finansdepartementet. Jag arbetade som handläggare och höll främst på med frågor som rörde förhållanden mellan stat och kommun. Därefter jobbade jag på Riksdagen där jag har haft olika tjänster både som utredare och föredragande i utskott.

2009 började jag på Statskontoret som är en utredningsmyndighet som gör utredningar på uppdrag av regeringen. Här jobbar jag som utredare. Utredningarna vi gör pågår i ungefär ett halvår och resulterar i en rapport. Ofta är vi en grupp på två-tre personer som arbetar med utredningen. Många av de som arbetar här är statsvetare eller nationalekonomer.

Vilken nytta har du haft av din utbildning?

– Viktigaste nyttan jag har haft av min utbildning är skrivandet. Att få skriva många uppsatser och öva på det har varit betydelsefullt för mitt arbete idag, som till största del består av att skriva rapporter. Men även metodkunskaper och ämneskunskaper har jag haft glädje av.

Om du fick ge nyutexaminerade ett karriärtips, vilket skulle det vara?

– Fundera redan under utbildningen på vilka arbetsuppgifter du trivs med. Tycker man det är roligt att skriva uppsatser så kan tjänster på Statskontoret eller Riksrevisionen vara intressanta. Om man istället vill ha mer exekutiva uppgifter så kanske man ska söka sig till exempelvis Regeringskansliet. Vill du ha ett jobb inom statsförvaltningen underlättar det om du har gjort praktik. Dels får man testa arbetsuppgifterna och dels får du arbestlivserfarenhet.

Namn: Johan Lantto
Pluggade: Pol. mag. i statsvetenskap, därefter forskarutbildningen, disputerade 2005.
Arbetar nu: Utredare på Statskontoret.

På denna sida