Intresse för utvecklingsfrågor ledde till jobb inom FN

Praktikterminen ledde till Moa Westmans första anställning på det multinationella vindenergibolaget Suzlon. Nu arbetar hon på FN:s miljöprogram UNEP, United Nations Environment Programme, i Kenya.

 Varför valde du att läsa statsvetenskap?

Bild på tidigare studenten Moa Westman.
Foto: Privat.

– Jag började plugga i USA. Då visste jag inte riktigt vad jag ville läsa så jag testade lite olika ämnen, bland annat naturgeografi och spanska men även statsvetenskap. Jag kände att statsvetenskap var rätt ämne för mig så när jag flyttade hem till Sverige började jag läsa det vid Stockholms universitet. Först läste jag fristående kurser och sedan gick jag masterprogrammet. Jag hade tankar på att jobba med utvecklingsfrågor och därför tyckte jag att statsvetenskap var ett passande ämne att läsa.

– Under masterprogrammet hade vi en termins praktik som jag kombinerade med Minor Fields Study-stipendie*. Jag och en kurskamrat åkte till Indien och praktiserade på vindenergibolaget, Suzlon. Vi arbetade med företagsansvarsfrågor kopplat till stärkandet av kvinnor och landsbygdsutveckling. Det var också vad vår masteruppsats handlade om “Corporate Social Responsibility through Public-Private Partnerships - Implications for Civil Society and Women’s Empowerment in India”.

Vilket var ditt första arbete efter utbildningen och vad arbetar du med idag?

– Efter min praktik så fick jag jobb på Suzlon och där arbetade jag i ungefär ett år. Därefter sökte jag en tjänst via Sveriges JPO-program (Junior Professional Officer) som SIDA administrerar. Syftet med programmet är att ge yngre akademiker möjlighet att under ett par år tjänstgöra inom FN. Jag fick tjänsten och idag arbetar jag i Kenya som Regional Programme Adviser på ”Poverty-Environment Initiative” som är ett initiativ som gemensamt drivs av FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Programme) och FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Målet med arbetet är att genom hållbar användning av naturresurser bidra till att minska fattigdomen i Afrika. Vi jobbar framförallt med olika regeringsparter i nio länder i Afrika där vi bland annat stödjer departementen i deras arbete med att ta fram forskning och policys om hur man kan lösa miljöproblem på ett sätt som även bidrar till fattigdomsbekämpning.

Vilken nytta har du haft av din utbildning?

– Det är främst metodkurserna som har kommit till användning, det trodde man inte när man pluggade! Men om man har god kunskap till olika analys- och metodredskap så är det lätt att anpassa sig till olika tematiska frågor i arbetslivet.

Om du fick ge nyutexaminerade ett karriärtips, vilket skulle det vara?

– Försök att göra mycket praktik, både mellan och under terminer. Det förbereder en ganska bra för arbetslivet. Under mina studier så gjorde jag praktik på Läkare utan gränser och jag var även tre månader på International Water Management Institute i Etiopien. Och om du vill jobba inom EU eller FN är det jättebra att läsa något extra språk!

*Sida ger genom sitt Minor Field Study-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa 8-10 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Läs mer här om MFS.

Namn: Moa Westman
Pluggade: Masterprogram i statsvetenskap.
Arbetar nu: Regional Programme Adviser på Poverty-Environment Initiative Africa

På denna sida