Med nyfikenhet som drivkraft

Marta Reuter forskar om civilsamhällets organisationer. Hon tycker det bästa med att vara forskare är att man får använda sin nyfikenhet som drivkraft i arbetet.

Bild på Marta Reuter.
Marta Reuter. Foto: privat.

Berätta om din forskning!

- Jag forskar om civilsamhällets organisationer, såsom föreningar, folkrörelser, tankesmedjor, och religiösa samfund. Framförallt handlar min forskning om styrningsfrågor när det gäller denna typ av organisationer, samt om relationen mellan civilsamhället, eller den ideella sektorn, och staten.

Just nu håller jag bland annat på med ett projekt där jag undersöker framväxten av tankesmedjor i Sverige. I början av 2000-talet skedde en explosionsartad ökning av antalet tankesmedjor. Detta är en förhållandevis ny typ av politisk organisation i det svenska sammanhanget, vilket gör det intressant att titta på vilken betydelse de har och hur de påverkar den politiska arenan.

Varför blev det statsvetenskap?

- Det var framförallt mitt intresse för samhällsutveckling och samhällsförändringar som fick mig att börja läsa statsvetenskap. Då var målet att arbeta i en stor internationell organisation. Men efter att jag gjort praktik vid FN:s högkvarter i New York insåg jag att jag hellre ville forska än att arbeta med policy.

Vad undervisar du för kurser?

- Jag undervisar framförallt på institutionens kandidat- och masterprogram i offentlig politik och organisation. Det är kurser i bland annat offentlig granskning och förvaltningspolitiska dilemman. Jag handleder även masteruppsatser.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Att det finns stort utrymme för nyfikenhet – och att jag kan använda det som drivkraft i jobbet. Som forskare har man förmånen att få gräva ner sig i frågor som man är personligt intresserad av. Att man arbetar självständigt och disponerar sin egen tid är också en mycket viktig aspekt för mig. Det är också ett internationellt yrke där jag har mycket utbyte med forskare från andra länder.

Har du något råd till blivande studenter?

- Satsa så långt som möjligt på att läsa heltid och minimera jobb vid sidan om studierna – du kommer ju ändå att ägna resten av livet åt arbete. Det är sällan man får tid och utrymme att fördjupa sig i de frågor som på allvar intresserar en på samma sätt som under studierna. Utnyttja den tiden väl!

Namn: Marta Reuter
Titel: doktor i statsvetenskap
Drömyrke som barn: Astronaut

På denna sida