Svensk politik i fokus

Tommy Möller beskriver sin forskning som spretig. Han forskar bland annat om det svenska partiväsendet, om politiskt ledarskap och politisk historia. Hans råd till studenter är att investera både tid och engagemang i studierna.

Bild på professor Tommy Möller.
Tommy Möller. Foto: Stockholms universitet.

Berätta om din forskning!

- Min forskning är ganska spretig. Jag började som partiforskare men kom senare in på politisk historia där jag ägnat mig åt brytpunkter i historien, eller formativa moment, som på olika sätt förändrat det politiska landskapet. Jag har även forskat kring konstitutionella frågor och politiskt ledarskap och förutom en lärobok i ämnet har jag skrivit böcker om Gunnar Heckscher och Carl Bildt. Nyligen gav jag ut boken Political Party Dynamics and Democracy in Sweden, som handlar om hur partierna fungerar i dagens nya politiska landskap. Ett tema i boken är hur man ska förstå de starka populistiska rörelserna vi ser i politiken i dag.

Varför blev det statsvetenskap?

- Jag har alltid haft ett stort intresse för politik men hade egentligen planerat att läsa juridik. Före juridikstudierna bestämde jag mig för att läsa en termin statsvetenskap och då blev jag fast. Jag tyckte det var väldigt roligt att skriva och det självständiga arbetet i forskningsprocessen passade mig.

Vad undervisar du för kurser?

- Jag undervisar kurser i svensk politik, politiskt ledarskap och demokrati, demokratins problem och institutioner och politisk kultur i Sverige. Jag handleder även uppsatser på kandidat- och masternivå.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Det är svårt att säga en sak! Det är exempelvis jättekul att undervisa en engagerad seminariegrupp. Att ha haft ett seminarium där man tillsammans med studenterna tagit diskussionen till en ny nivå är fantastiskt roligt. När det gäller forskningen så är känslan av att plötsligt förstå och se en lösning på ett komplext forskningsproblem man funderat på länge det som är roligast. Man får en slags intellektuell kick.

Har du något råd till blivande studenter?

- Det är stor skillnad mellan att läsa på universitetet och gå i skolan. Det krävs ett annat arbetssätt och engagemang. På universitetet är det inte vi som ska förse studenterna med kunskaper utan här ska man själv som student erövra kunskaper. Vi lärare finns här som ett stöd. Det krävs hårt arbete och ju mer man investerar, i form av arbetstid och engagemang, ju mer får man ut. Därför är det viktigt att inte bara läsa kurslitteraturen utan även andra typer av litteratur, såväl referenslitteratur som skönlitteratur. Universitetsstudierna handlar inte bara om att ta en examen utan om att lära sig något – att bli bildad!

Namn: Tommy Möller
Titel: professor
Drömyrke som barn: bonde

På denna sida