Studera hos oss

Är du intresserad av samhällsfrågor och politik? Vill du påverka samhällsutvecklingen eller lära dig att förstå och analysera politik? Då är statsvetenskap något för dig! En examen från Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet står för hög kvalitet, både i Sverige och utomlands.

Bild på Sveriges riksdag.
Riksdagshuset i Stockholm. Foto: Mostphotos/Michael Erhardsson

Studenter som tagit examen hos oss arbetar till exempel som utredare, analytiker, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer. Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, tankesmedjor och biståndsorganisationer. Arbetsmarknaden för statsvetare är bred!

Våra kurser och program


 

Varför är politik så viktigt att studera?

Vad forskas det om på Statsvetenskapliga institutionen? Och varför är statsvetenskaplig forskning så viktig? Möt åtta forskare från fyra ledande forskningsområden, som berättar om sin högaktuella forskning och varför den är viktig för demokratin.

 

 

Statsvetenskap är studiet av politik. Politiken sätter ramarna för våra liv och påverkar våra valmöjligheter och vår vardag. När du läser statsvetenskap lär du dig förstå och förklara det politiska livet och de demokratiska processerna.

Ämnet ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati? Hur ska samhället styras? Du får lära dig mer om idéer, institutioner och processer inom såväl svensk som internationell politik.

Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik.

Överallt där vi människor lever tillsammans ställs vi inför utmaningen att organisera oss för att lösa gemensamma problem. Globalisering, europeisk integration och andra utvecklingstendenser skapar behov av mer utvecklade politiska institutioner. Statsvetenskapen står mitt i denna utveckling och livliga debatt.

 

 

Vad gör en statsvetare?

Studenter som tagit examen hos oss arbetar t.ex. som utredare, analytiker, jämställdhetskonsulter, utvecklingsstrateger, informatörer, rådgivare, kommunsekreterare, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer.

Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, fackföreningar, tankesmedjor eller biståndsorganisationer. Några av våra studenter har också valt att fortsätta vid institutionen som lärare och forskare.

Bland våra alumner (tidigare studenter) återfinns också flera politiska reportrar, finansministrar, chefredaktörer, programledare och generaldirektörer, en talman i Sveriges riksdag – och två statsministrar!

Många områden av samhället inom både privat och offentlig verksamhet påverkas av politiska strukturer och mekanismer. En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar. Det ökade behovet av omvärldsanalys gör att intresset för att anställa statsvetare blir allt större även inom privat verksamhet.

Under våren 2016 genomförde institutionen en enkätundersökning bland de alumner som tagit en examen med statsvetenskap som huvudämne, på grund- och avancerad nivå, mellan 2010 – 2015. Enkäten var uppdelad i två delar där den första delen undersökte alumnernas arbetssituation och den andra hur alumnerna värderar sin utbildning i arbetslivet, samt vilka faktorer (kopplade till utbildningen men även andra faktorer som personliga kontakter och tidigare arbetslivserfarenheter) de anser har varit viktiga för möjligheterna till jobb efter examen.

Undersökningen visade att de alumner som tog examen i statsvetenskap mellan 2010 – 2015 fick jobb snabbt efter avslutad utbildning, de flesta (77 %) inom 0 – 4 månader. Majoriteten (86 %) fick också statsvetenskapligt relevanta jobb. De vanligaste sektorerna där våra tidigare studenter arbetar är:

  •     Statlig myndighet (44 %)
  •     Kommun/landsting (14 %)
  •     Privat sektor (14 %)
  •     Akademin (5 %)
  •     Icke-statlig organisation (5 %)
  •     Politiskt parti/politisk organisation (4 %)
  •     Tankesmedja (4 %)
  •     Internationella organisationer (EU, FN, etc.) (3 %)
  •     Media (2 %)

Praktik lyfts fram som mycket viktigt för möjligheterna till jobb efter examen. Av de respondenter som gjorde praktik under sina studier anger 90 % att denna erfarenhet har varit viktig i hög eller mycket hög utsträckning för möjligheterna till jobb. Många alumner framhåller också att kunskaper i metodologi värderas högt på arbetsmarknaden.

Läs rapporten: Alumnundersökning (794 Kb)

Se samtliga frågeställningar och resultat: Alumnundersökning resultat (963 Kb)

 

Möt våra studenter

Hur är det att studera vid Statsvetenskapliga institutionen? Här kan du möta några av våra studenter som läser fristående kurser, kandidatprogram och masterprogram.

Bild på studenten Linnea Andersson Formgren
Foto: Stockholms universitet.

Ta tillvara på alla möjligheter som finns

 

Linnea Andersson Formgren läser fristående kurser i statsvetenskap och internationella relationer. Det bästa med statsvetenskap tycker hon är att ämnet är så brett men att du samtidigt har möjlighet att nischa dig mot specifika frågor.

Se intervjun med Linnea

Bild på studenten Victor Sjölander.

Foto: Stockholms universitet.

Det bästa med min utbildning är att jag får en bred förståelse för hur samhället fungerar

Victor Sjölander läser Politices kandidatprogrammet i nationalekonomi och statsvetenskap. Det bästa med utbildningen tycker han är kombinationen av politik och ekonomi som ger en bred förståelse för hur samhället fungerar.

Läs intervjun med Victor

Bild på studenten Hélène Sevastik.
Foto: Sofie Trosell/Stockholms universitet.

Min utbildning har inspirerat mig

Hélène Sevastik läser masterprogrammet i statsvetenskap. Det bästa med statsvetenskap tycker hon är att allt du läser är så relevant och hjälper dig att förstå vad som sker i samhället.

Se intervjun med Hélène

Bild på studenten Tara Barani.
Foto: Sofie Trosell/Stockholms universitet.

Våga ta chansen att läsa utomlands

Tara Barani Hassanlangi läser masterprogrammet i statsvetenskap. Hon har valt att ta en dubbel examen och läser därför ett år statsvetenskap vid Stockholms universitet och ett år vid Ludwig-Maximilians-Universität i Tyskland.

Se intervjun med Tara

Bild på studenten Marco Kessler.
Photo: Stockholm University.

It is an international program with students from all around the world

Marco Kessler had finished his bachelor in economics and wanted to study something with a more holistic approach when he found the master’s programme in Environmental Social Science.

Read an interview with Marco

 

Möt våra lärare

Som student vid Statsvetenskapliga institutionen kommer du att möta forskare som är framstående inom sina respektive områden, ofta syns i media, deltar i statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella expertorgan.

Bild på professor Tommy Möller.
Tommy Möller. Foto: Stockholms universitet.

Tommy Möller beskriver sin forskning som spretig. Han forskar bland annat om det svenska partiväsendet, om politiskt ledarskap och politisk historia. Hans råd till studenter är att investera både tid och engagemang i studierna.

Läs mer om Tommy

 

 

Bild på professor Eva Erman.
Eva Erman. Foto: privat.

Sanningssökandet och möjligheten att få djupdyka i spännande ämnen är det som Eva Erman uppskattar mest med sitt jobb. Hennes forskning kretsar kring demokratiteori och filosofisk metod.

Läs mer om Eva

 

 

Bild på Marta Reuter.
Marta Reuter. Foto: privat.

Marta Reuter forskar om civilsamhällets organisationer. Hon tycker det bästa med att vara forskare är att man får använda sin nyfikenhet som drivkraft i arbetet.

Läs mer om Marta

 

 

Bild på Jouni Reinikainen.
Jouni Reinikainen. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Jouni Reinikainen är universitetslektorn som skulle bli journalist. Men när en professor uppmanade honom att söka till forskarutbildningen kom han på andra tankar. Nu forskar han bland annat om rätten till självständighet för minoriteter.

Läs mer om Jouni

 

 

Bild på Maria Wendt.
Maria Wendt. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Maria Wendts forskning kretsar kring maktordningar och hur de fungerar i samhället. Det var en kurs om kön och politik som fick henne att fastna för statsvetenskap och överge journalisthögskolan.

Läs mer om Maria

 

 

 

Möt våra alumner

Undrar du vad din utbildning kan leda till efter studierna? Här kan du läsa om hur det har gått för några av våra tidigare studenter och vad de arbetar med idag.

Bild på tidigare studenten Moa Westman.
Foto: privat.

Försök att göra mycket praktik, både mellan och under terminer. Det förbereder en ganska bra för arbetslivet.

Praktikterminen ledde till Moa Westmans första anställning på det multinationella vindenergibolaget Suzlon. Nu arbetar hon på FN:s miljöprogram UNEP, United Nations Environment Programme, i Kenya.

Läs intervjun med Moa Westman

Bild på tidigare studenten Johan Lantto.
Foto: Sofie Trosell/Stockholms universitet.

Viktigaste nyttan jag har haft av min utbildning är skrivandet

Som nydisputerad statsvetare fick Johan Lantto sitt första jobb på Finansdepartementet. Därefter har han hunnit med flera tjänster på riksdagen för att nu arbeta som utredare på Statskontoret.

Läs intervjun med Johan Lantto

Bild på tidigare studenten Anna Skantze.
Foto: Sofie Trosell/Stockholms universitet.

Gör praktik – det är mitt bästa tips - och våga säg till alla att du söker jobb!

Från UD till svenska ambassaden i Tanzania till PR-byrån Prime. Anna Skantze har erfarenhet från både den statliga och privata sektorn.

Läs intervjun med Anna Skantze

 

Kontakt

Studievägledare
På denna sida