Mentorskapsprogrammet

Statsvetenskapliga institutionen deltar i mentorskapsprogrammet vid Stockholms universitet under läsåret 2022-23. Inom programmet matchar vi alumner med proaktiva och engagerade studenter för ömsesidig nytta.

 

Bakgrund och syfte

Mentorskapsprogrammet drar igång under hösten 2022 och pågår ca 8 månader. Intresserade alumner kopplas samman med nuvarande studenter som får ansöka om att få en mentor. Mentorer och studenter träffas ungefär 5-6 gånger under programmets gång samt under ett antal större workshops och sammankomster med andra alumner och studenter på SU. Syftet med programmet är att sammankoppla alumner med proaktiva och engagerade studenter för ömsesidig nytta samt för att skapa ett starkare band mellan alumn, student och SU.

 

Är du alumn?

Har du studerat vid statsvetenskap på Stockholms universitet så kan du bli mentor.

Varför ska du bli mentor?

1.    För att bli en bättre handledare. Mentorskapet gör dig bättre på att ge vägledning utifrån dina egna erfarenheter.
2.    För att få nya insikter kring vilka förväntningar de som är på väg in på arbetsmarknaden idag har och hur de ser på världen.
3.    För att dela med dig av dina erfarenheter och på så sätt stärka dina egna kunskaper.
4.    För att utöka ditt professionella och personliga nätverk genom att träffa andra mentorer och nya medarbetare inom ditt område.

 

Är du student?

Samtliga studenter vid Statsvetenskapliga institutionen kan anmäla sig till programmet och ansöka om en mentor.

Av studenter som deltar förväntar vi oss att ni:
•    Sätter upp mål och planerar för hur ni ska nå dem.
•    Är proaktiva och tar initiativ till att boka möten och hålla kontakten med mentorn.
•    Är en god lyssnare som ställer frågor och är öppen för råd och stöd.
•    Vill utöka ert nätverk och bygga relationer.
•    Är en god samtalspartner och intresserad av vad andra har att dela med sig.
•    Är prestigelös och anpassningsbar.

 

Anmälan och kontakt

Om du skulle vilja delta som alumn ansöker du här Registration form for alumni mentors

 

Om du skulle vilja delta som student ansöker du här: Registration form for mentees

 

Vid frågor, vänligen kontakta studievagledare@statsvet.su.se

På denna sida