Carola och Gustaf Lundbergs stipendium

Carola och Gustaf Lundbergs stipendium delas ut årligen till studerande som i sina uppsatser visat särskilt intresse, och särskild fallenhet, för studier rörande kommunala förvaltnings- och redovisningsfrågor.

Beslut om tilldelande av stipendium fattas av institutionsstyrelsen vid Statsvetenskapliga institutionen efter förslag från studierektorerna.

På denna sida