Institutionens undervisningsformer HT21

Med anledning av rektors beslut om att öppna universitetet från och med den 1 juni 2021 kommer undervisning och examination vid Statsvetenskapliga institutionen att ske på campus från höstterminens start, den 30 augusti 2021.

Återgången till campusundervisning sker stegvis och ansvarsfullt. Av den anledningen kommer föreläsningar med fler än 50 deltagare att fortsatt ske digitalt, tills nya besked ges. All annan undervisning hålls på campus. Studenterna ansvarar själva för att regeringens, Folkhälsomyndighetens och universitetets beslut och riktlinjer avseende olika säkerhetsåtgärder följs.

Studentkontakter

Studievägledningen och studentexpeditionen har från mitten av augusti och under september månad begränsade öppettider för fysiska besök. Kommunikation med studievägledare och studentexpedition sker företrädesvis via mejl eller telefon.

Utlämning av tentor samt annat arkivmaterial i studentexpeditionen sker bara efter överenskommelse, (se vidare här). Studentexpeditionen kommer i början av terminen i största möjliga mån att distribuera arkivmaterial digitalt och bara vid fysiskt möte om det är nödvändigt. Observera också att institutionens anställda i den mån det är möjligt kommer att fortsätta att arbeta hemifrån i början av terminen, vilket innebär att det kan ta tid innan de har tillgång till eventuellt material som du som student vill ta del av/ begär ut.

Utbyte eller praktik

Om du är utbytes- eller praktikstuderande är det viktigt att du håller dig uppdaterad om situationen i det land där du befinner dig och följer UD:s rekommendationer. För dig som är praktikant i Sverige eller utomlands gäller att du följer arbetsplatsens riktlinjer för sina anställda. Se Athena för mer information.
 
Ni som gör praktik utomlands eller är på utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets Student-UT försäkring. På Kammarkollegiets webbplats framgår vilka regler som gäller avseende bl.a. ekonomiskt bistånd vid hemresa och kostnader vid vistelse hos läkare.

Om du behöver åka hem från det land du vistas i, eller avsluta din praktik, i Sverige såväl som utomlands, ska du kontakta följande funktionsadresser:
Utbytesstudenter: exchange@statsvet.su.se
På praktik: studievagledare@statsvet.su.se

Resurser för studenter

Studenthälsan tillhandahåller individuell vägledning och workshoppar på olika teman (tex om studieteknik, stresshantering, ergonomi, hantering av hindrande känslor).
Studie- och språkverkstaden på SU erbjuder såväl individuell handledning och webbaserat material om akademiskt skrivande, studieteknik, studievanor och muntlig presentation på svenska och engelska. 

SU:s generella information om Corona som uppdateras regelbundet

På denna sida