Vanliga frågor

Undrar du något över dina studier vid Statsvetenskapliga institutionen? Här har vi samlat vanliga frågor.

 

Hur ansöker jag?

Olika kurser har olika ansökningsprocedurer och olika datum för sista ansökningsdag. Mer information om varje kurs hittar du på respektive kurssida.

Vad betyder det att jag är antagen med villkor?

Att vara antagen med villkor betyder att du inte var behörig när anmälan gjordes, men att det är möjligt att hinna bli behörig till kursstart. Du behöver visa att du är behörig för att bli registrerad på kursen/programmet du sökt. Därför måste du som är antagen med villkor kontakta studievägledaren eller studentexpeditionen som i sin tur kan kontrollera att att du är behörig innan terminstart.

 

Hur registrerar jag mig?

Aktuell information om registrering finns här inför varje termin. Du hittar även information om hur du registrerar dig i antagningsbrevet.
Vad gäller vid omregistrering?

Om du inte tagit alla högskolepoäng under utsatt tid kan du omregistrera dig på kursen. Det gör du genom att kontakta Studentexpeditionen. Omregistrera dig kan du göra under hela terminen, dock senast två veckor före tentamen/seminarier. Observera att som omregistrerad får du endast följa undervisningen i mån av plats. Förstagångsregistrerad ges alltid plats före omregistrerad. På eftersökta kurser tar du således en viss risk om du skjuter på studierna i framtiden.

Vad gäller vid avbrott på kurs/program?

Under terminens första tre veckor kan du göra ett så kallat ”tidigt avbrott” på kursen du har påbörjat. Om du gör ett tidigt avbrott har du möjlighet att söka kursen igen vid ett senare tillfälle. Ett tidigt avbrott gör du själv via https://www.student.ladok.se/student/loggain

Vill du göra ett avbrott på en kurs senare under terminen måste du anmäla detta till oss skriftligen, antingen via post eller e-post. Skriv namn och personnummer samt vilken kurs du vill registrera avbrott på och skicka detta till studentexpeditionen. Om du som student inte ämnar läsa kursen nu eller någon gång i framtiden, läggs ett avbrott in.

Även avbrott på program måste anmälas till oss skriftligen. Fyll i blanketten som finns här och skicka den till studievagledare@statsvet.su.se.

Tänk på att ett avbrott inte är detsamma som ett studieuppehåll. Gör du ett studieavbrott på ditt program förlorar du programplatsen och kommer inte kunna söka programmet igen.

 

Behöver jag anmäla mig till en tenta?

Anmälan till alla salsskrivningar är obligatorisk och görs genom att logga in på https://www.student.ladok.se/student/loggain, både till ordinarie tentor och omtentor. Meddelande om när anmälan öppnar skickas ut genom Athena. När mer än en sal används till tentorna kommer placeringen att gå ut via Athena några dagar innan tentan äger rum. De som inte anmält sig till tentan genom Ladok har endast rätt att skriva i mån av plats. I tentasalen måste du kunna uppvisa godkänd legitimation för att få skriva tentan.

Till hemtentamen krävs ingen föranmälan.

Måste jag vara registrerad för att skriva en tenta/omtenta?

Du måste vara registrerad för att få betyg på kursen. Om du inte redan är registrerad på kursen under den aktuella terminen måste du därför omregistrera dig för att skriva en omtenta.

Hur länge gäller mina seminarieresultat?

På vissa delkurser examineras du dels på obligatoriska seminarier med inlämningsuppgifter och dels på en tenta. Godkända seminarieresultat och tentor är giltiga terminen du avklarar dem samt under de tre efterföljande terminerna. Skulle du t.ex. avklara seminarieuppgifterna men inte tentan har du således möjlighet att avklara tentan under tre terminer framåt, utan att behöva delta i seminarierna. Om du inte blir klar med både tentan och seminarierna inom de tre efterföljande terminerna måste du göra om båda delarna.

Var hittar jag information om i vilken sal jag ska skriva en tenta?

Du hittar information om vilken sal tentan äger rum i på Athena, i menyraden under ”Översikt” på respektive delkurssajt. Detta publiceras någon vecka innan tentan äger rum. När fler än en tentasal används skickas även placeringslistor ut via Athena några dagar innan.

Hur begär jag omprövning av betyg?

Enligt högskoleförordningen kan ett betyg inte överklagas men studenter har möjlighet att begära rättelse om ett uppenbart misstag har skett, eller att betyget omprövas.

För att begära rättelse/omprövning av ett betyg fyller du i blanketten nedan och lämnar den, inklusive en kopia på din tenta, till kursansvarig lärare. Tänk på att tydligt motivera varför du anser att rättelse/omprövning bör göras. Utgå gärna ifrån litteraturen och kursmålen för att underbygga din motivering.

Blankett för omprövning av betyg:

Omprövning av betyg (17 Kb)

 

Var hittar jag mitt schema?

Du hittar alla scheman via länk här. Du kan även söka fram ditt schema direkt i TimeEdit: www.timeedit.net.

Måste jag slutföra en kurs inom en viss tid?

Du kan omregistrera dig så länge kursen/programmet fortfarande ges och innehållet inte väsentligen har förändrats sedan du antogs. Därefter måste du söka kursen/programmet igen. Observera att omregistrering sker i mån av plats och att förstagångsregistrerade har förtur till att delta i undervisningen.

Hur gör jag för att avsluta en gammal kurs?

Kontakta studievägledningen för information om vad som gäller för dig. 

Hur får jag tag på min lärare?

Det enklaste är via e-post (fornamn.efternamn@statsvet.su.se). Alla har postfack på plan 7 och de flesta har även sina rum där. På plan 7 finns även en lista på var de olika lärarna sitter.

Får jag byta seminariegrupp?

I normala fall nej. Undantag görs endast i mycket speciella fall. Kontakta studentexpeditionen om du har frågor.

Var hittar jag litteraturlistan?

Du hittar kurslitteraturen under respektive kurswebbsida. Se under Våra utbildningar

Var köper jag kompendier?

Kompendier köps i Akademibokhandeln. Observera att Studentexpeditionen inte säljer kompendier!

 

Var hittar jag studentexpeditionen och när är den öppen?

Informationen finner du här.

Var finns studievägledaren?

Informationen finner du här.

Var finns studierektorn?

På grundnivån finns två studierektor: Jon Nyhlén och Maria-Therese Gustafsson. Jon Nyhlén träffas i rum F793 efter överenskommelse. E-post: jon.nyhlen@statsvet.su.se Maria-Therese Gustafsson träffas i F728 efter överenskommelse. E-post: maria-therese.gustafsson@statsvet.su.se. Studierektorn på avancerad nivå heter Jouni Reinikainen och träffas i rum F 746 efter överenskommelse. E-post: jouni.reinikainen@statsvet.su.se.

 

Finns det någon datasal?

Statsvetenskapliga institutionen tillhandahåller ingen egen datasal, men det finns datasalar på campusområdet. För att kunna använda dessa krävs att du har ett ”SU-konto”. Information om detta kan du hitta här aktivera.su.se eller få vid Studentinformationen i Studenthuset Frescati.

Hur får jag ut ett studie-resultatintyg?

Det kan du skriva ut själv via https://www.student.ladok.se/student eller i Studenthuset Frescati, eller maila till studentexpeditionen@statsvet.su.se.

Hur laddar jag upp min uppsats i DiVA?

Se information på bibliotekets hemsida. Kontakta institutionens kommunikatör vid frågor.

På denna sida