Beställning av arkivmaterial

Här kan du beställa arkivmaterial som innehas av institutionen, inkl. gamla tentasvar, kursplaner och litteraturlistor, uppsatser m.m.

Beställningar görs via webformuläret nedan. Handlingar som inte inkluderar personuppgifter skickas som regel digitalt via e-post, om inget annat angivits. Handlingar som inkluderar personuppgifter (såsom tentasvar och uppsatser) skickas per post med inbetalningsanvisningar bifogade. Portokostnaden står beställaren för. Det går även att hämta ut handlingarna på studentexpeditionen.
Öppettider för studentexpeditionen finns här.

Vänligen notera att vid beställning av gamla tentamenssvar så har vi endast tillgång till material från som mest två år bakåt i tid.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för beställningar av handlingar som inkluderar personuppgifter (såsom tentasvar och uppsatser). Sida 1-9 är gratis, sida 10 kostar 50 kr och efterföljande sidor kostar 2 kr/styck. Exempel: En beställning på 60 sidor: 1 s x 50 kr + 50 s x 2 kr = 150 kr. Vid beställningar som ska skickas per post tillkommer även porto.

På denna sida