Samverkansinlärning

För studenter som läser Statsvetenskap I erbjuder vi löpande under terminen pass med Samverkansinlärning (SI). Metoden som används under dessa pass bygger på en pedagogisk modell som grundar sig i kollaborativt lärande, där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper om mellan fem till femton deltagare under ledning av en SI-ledare.

Vad är syftet med samverkansinlärning?

Först och främst är avsikten med SI-passen att överbrygga skillnaderna i sättet att studera som finns mellan gymnasium och universitetet. Vid universitet är det mindre tillrättalagt och det krävs mycket mer tid för egenstudier – med andra ord förväntas studenterna ta större eget ansvar för sina studier.

Hur är SI-passen uppbyggda?

SI bygger på att en mer erfaren student fungerar som en guide eller förebild i ett ämne. SI-ledaren ska förbereda och leda samtal om de delar i kursen som studenterna upplever som svåra. Genom att göra detta kan SI-ledaren hjälpa studenterna att tillsammans hitta svaren på delar av kursupplägget som upplevs som svåra.

Vem har nytta av SI?

Metoden passar de flesta studenter, oavsett förkunskaper och studievana – det finns alltid utrymme för utveckling och fördjupning.

Det finns mycket forskning som visar att SI-PASS är ett mycket effektivt verktyg för att förbättra studenters studieresultat. Studenter som deltar i dessa pass lär sig att fördjupa sin inlärning och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan samt kritiskt tänkande.

När och var?

Hos oss finns ett flertal pass inom detta arbetssätt tillgängliga för de som är intresserade. Ni hittar dem, tillsammans med zoom-länkar till varje pass, i ert schema där de heter ”Samverkansinlärningspass”.

Vid frågor vänligen kontakta Åsa Sandlund som är projektledare: asa.sandlund@statsvet.su.se.

Bakgrund

SI-PASS startade i USA på 1970-talet vid University of Missouri Kansas City för att öka studentgenomströmningen i ”svåra” kurser. SI-PASS som koncept har fått stort genomslag och funnit en hemvist vid mer än 1500 högskolor och universitet i ett trettiotal länder.

Är du intresserad av att lära dig mer om SI-metoden kan du läsa mer om detta här.

På denna sida