Intervjuer med forskare på BUV

Löpande under året publiceras det ett antal avhandlingar vid vår institution och inför varje disputation presenterar vi doktorandens projekt i en intervju. Vi lyfter ibland även fram artiklar, böcker eller rapporter med särskilt allmänintresse. Aktuell forskning med relevans för vad som sker i samhället presenteras också. Här finner du flera av de intervjuer vi har publicerat de senaste åren.

 

Intervju med Signe Tonér som är aktuell med presentation av sin forskning på Förskolesummit 2022

Signe Tonér. Foto Pierre Martin.

I sin senaste forskning visar Signe Tonér ett tydligt samband mellan språkliga förmågor hos barn på förskolan och deras exekutiva funktioner, vilka är viktiga för barn och unga då det gör det lättare för dem att ta initiativ, hitta på lekar och att skaffa vänner.

Läs hela intervjun:

Barns språkliga förmåga betydelsefull för även andra funktioner.

 

 

Intervju med Susanne Kjällander inför Förskolesummit 2022

forskolesummit2022-susanne kjällander.
Susanne Kjällander, moderator på Förskolesummit 2022.

Susanne Kjällander, docent på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, är moderator på årets Förskolesummit. I en intervju berättar hon om vem den riktar sig till, varför man ska delta samt ger några tips om det är några föreläsningar att särskilt uppmärksamma.

Läs intervjun med Susanne Kjällander.

 

 
Susanna Areschoug, PhD Barn- och ungdomsvetenskap.
Susanna Areschoug, PhD Barn- och ungdomsvetenskap. Foto: Privat.

Den 1 april disputerade Susanna Areschoug med sin avhandling om undomar på landsbygden; I den moraliska periferin: Ungdomskultur, värden och politisk subjektivitet i rurala rumsligheter.

I avhandlingen beskriver hon de olika subkulturer som finns bland ungdomarna på landsbygden och hur de både lever upp till de fördomar många har om dem, men även både leker med rollerna. Susanna Areschoug menar att frågan om landsbygdsungdomars a-moralitet är mycket mer komplex än vad den först verkar vara.

Läs hela intervjun med Susanna Areschoug.

Wiji Bohme Shomari, PhD Förskoledidaktik. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet.

Den 22 april 2022 disputerade Wiji Bohme Shomary med doktorsavhandlingen: "The Road From Damascus: New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool". Hon har undersökt vilken uppfattning nyanlända invandrarfamiljer har av svensk förskola, och uppfattningen om dessa familjer som den kommit till uttryck i den svenska statliga förskolepolitiska diskursen under den senaste femtioårsperioden.
Läs hela intervjun med Wiji Bohme Shomary.

 

Doktorsavhandlingar hösten 2021

Intervjuer med doktorander i samband med deras disputationer.

Shahram Mansoory disputerade den 19 november 2021 med doktorsavhandlingen: Youth well-being within the family context: Belief and behavior patterns of Swedish fathers, mothers, and youths.
Intervju med Shahram Mansoory om barndom och forskning.

Teresa Elkin Postila disputerade den 12 november 2021 med doktorsanhandlingen: (O)ändligt vatten - En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor.
Hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor.

Sandra Karlsson disputerade den 29 oktober 2021 med doktorsavhandlingen: Children's lived rights: The everyday politics of asylum-seeking children.
Rätten till lek - Sandra Karlsson berättar om sin forskning.

Henning Årman disputerade den 15 oktober 2021 med doktorsavhandlingen: Political corrections. Language activism and regimentation among high school youth.
Får vem som helst prata förortsslang?

Den 9 oktober hölls ett licentiatseminarium med
Anneli Hippinen Ahlgren. Hon la då fram licentiatavhandlingen: Lärare i fritidshems undervisningskunskap: undervisningshandlingar i interaktion mellan lärare och barn. Läs intervjun med Anneli Hippinen Ahlgren när hon pratar om:
Fritidshemmens roll och framtid.

 

 

På denna sida