Diskursseminariet

Seminarium

Datum: tisdag 6 december 2022

Tid: 14.00 – 17.00

Plats: BUV 435

Ett öppet seminarium som främst riktar sig till forskarstuderande och forskare, vid och utanför Stockholms universitet.

Presentatörer vid dagens seminarium är Björn Sjöblom (Försvarshögskolan) och Gustav Lymer (Stockholms universitet och Försvarshögskolan). De kommer att presentera data från en pågående forskningsprojekt kring spelbaserat lärande i militär utbildning. Krigsspel är en väl använd pedagogisk metod inom militär utbildning, men med ganska svag forskningsmässig förankring. Det här forskningsprojektet fokuserar på debriefing i spelbaserad utbildning, ett område som är identifierat som av största vikt för framgångsrikt lärande i alla typer av simuleringar. Forskningsprojektet syftar till att, med hjälp av videodata, skapa förståelse för hur interaktion i debriefing kan bidra till lärande av militär taktik och operationskonst. Under seminariet kommer videoinspelningar av militär debriefing i spelbaserad utbildning att presenteras.

På seminariet kommer även Helena Bergström och Anna Westerberg Broström från Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen att lägga fram material. Materialet handlar om två olika fall. Det ena är från 2022 och handlar om Katrin Zytomierskas födelsedagsfest med temat ”pimps and hoes” som bland annat uppmärksammades eftersom Bingo Rimérs och Katrin Zytomierskas söner i 10 årsåldern medverkade och var utklädda till prostituerade. Det andra fallet är från 2005 och handlar om prins Harry, då 20 år gammal, som gick på maskerad utklädd till nazist. På seminariet vill de diskutera och utarbeta förslag på en artikelidé med fokus på lek, maskerad, ålder och överskridanden.

Om du vill delta eller har frågor kontakta: Magnus Kilger