Fritidshemspedagogiskt forskningsseminarium

Seminarium

Datum: torsdag 8 december 2022

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Rum 404, Svante Arrhenius väg 21 A

Anneli Hippinen Ahlgren presenterar och önskar synpunkter på sitt artikelmanus: Children's  positions in Pedagogical Content Knowledge research: conceptualizing school-age educare teachers' PCK.

Studien har som syfte att undersöka hur barns positioner beskrivs i forskningsartiklar som fokuserar på PCK och förskola samt PCK och skolans tidigare år. Detta för att förstå och utveckla vad PCK kan vara för lärare i fritidshem.

Seminariet är ett öppet seminarium som riktar sig till alla som är intresserade av fritidshemspedagogisk forskning, främst forskare, doktorander och lärare inom akademin. Fika serveras.

Anmäl dig till Anna Klerfelt för att få manus.