Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) - 6/10

Seminarium

Datum: torsdag 6 oktober 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: BUV 404, Svante Arrhenius väg 21A

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS)

KUS är ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv.
KUS har ofta externa gäster, men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

Kontakt: Linnéa Bruno