Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) - Bortom systemskiftet

Seminarium

Datum: torsdag 8 september 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: BUV 404, Svante Arrhenius väg 21A

Hur ska framtidens välfärd se ut och hur når vi dit? En presentation och sammanfattning av en kritisk tvär- och populärvetenskapliga antologi.

Hur ska framtidens välfärd se ut och hur når vi dit? Några av de Stockholmsbaserade forskare som medverkar i denna kritiska tvär- och populärvetenskapliga antologi (red. Altermark & Dahlstedt 2022) sammanfattar sina kapitel och vi presenterar kort boken som helhet. Därefter finns utrymme för frågor och diskussion.

Magnus Hörnqvist, professor i kriminologi, Åsa Plesner, doktorand i redovisning samt Linnéa Bruno, universitetslektor vid BUV, kommer att medverka. 

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS)

KUS är ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv.
KUS har ofta externa gäster, men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

Kontakt: Linnéa Bruno