Barnkultursymposium 2022, del 2: 'Det är vi som bestämmer!' - barnkultur, makt, motstånd

Konferens

Datum: fredag 2 september 2022

Tid: 09.00 – 16.00

Plats: Aula Magna, Stockholms universitet

Årets traditionsenliga barnkultursymposium belyser frågor relaterade till makt över och inom kulturen som skapas för och av barn. Del 2 arrangeras i Aula Magna på Stockholms universitet ch riktar fokus mot barnkulturpolitik i i teori och praktik.

 

"'Det är vi som bestämmer!' Barnkultur, makt och motstånd - Del 2"

En dryg vecka före valet finns många viktiga frågor att ställa, såsom: Vem har den verkliga makten över barnkulturen i Sverige? Vad har barnen att säga till om? Vilken barnkultur vill politikerna satsa på –  och hur mycket? Hur når barnkulturen alla – och är det ens möjligt? Hur uttrycker barns egen kultur motstånd mot den kultur vuxna skapar för dem? Och måste alla barn ta del av den kultur vi skapar åt dem – också de som inte vill?

Symposiet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Program och anmälan

Illustration: Emma Adbåge