Fritidshemspedagogiskt forskningsseminarium - Eva Kane

Seminarium

Datum:

måndag 27 september 2021

Tid:

14.30 – 17.00

Plats:

Online via Zoom - anmäl till kontaktperson för länken

Eva Kane, universitetslektor. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitett

Eva Kane diskuterar sitt artikelmanus:
Teknisk, praktisk och frigörande kvalitet i fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete”.

I seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv.

Seminariet är ett öppet seminarium som riktar sig till alla som är intresserade av fritidshemspedagogisk forskning, främst forskare, doktorander och lärare inom akademin.

Kontakt: Anna Klerfelt