Susanne Kjällander är moderator på årets Förskolesummit

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet. Förskolesummit ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling.

I år är Susanne Kjällander, docent och universitetslektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen moderator tillsammans med Fredrik Lindström, programledare, komiker, författare & föreläsare.

Samtliga deltagare på Förskolesummit 2022
Deltagare på Förskolesummit 2022.

Vad är Förskolesummit?

-    Det är ett av de mest fruktsamma mötena mellan praktik och akademi. Där den beprövade erfarenheten lyfts på samma villkor som forskningen, på ett sätt som gör att man lär av varandra på riktigt. Mötena äger rum dels i mellanrummen och på olika seminarier, men också i själva föreläsningssituationen. Det här året blir det annorlunda eftersom det är digitalt, så här blir mötet mer i form av möjligheten att ställa frågor i chatten samt samtala på enheten. Ny mötesform för i år är de så kallade soffsamtalen där de på fältet och forskare möts och diskuterar olika frågor, och det är inte bara en uppföljning om vad en föreläsning handlade om utan det blir samtal som står för sig själva. De är så klart planerade och har ett tydligt språkdidaktiskt innehåll.

För vilka är Förskolesummit till för?

-    Samtliga professioner inom förskoleområdet, som förskolechefer, andra som har ledar- eller utvecklingsposition inom förskolan och pedagoger, såväl förskollärare och barnskötare i förskolan.

Vad är huvudtemat i år?

-    Förskolesummit 2022 har två teman: språkutvecklande arbetssätt och ledarskapets villkor. I år har vi en heldag som direktsänds samt fyra uppföljande inspelade halvdagar som sänds under hösten med fokus på undervisning, didaktik, språkutvecklande arbete, flerspråkighet och förskolans arbetslag som tillgång. 
 

Finns det någon föreläsare du vill tipsa om?

-    Det beror förstås på vad man är intresserad av. Mitt tips är att passa på att lyssna på Jim Cummins eftersom hans forskning har så stor påverkan på hur vi ser på flerspråkighet i förskolan. Det som Signe Tonér hos oss på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har är spännande och också lite nytt inom det förskoledidaktiska området. Soffsamtalen kommer att bli väldigt spännande, där finns det ju flera namn som är intressanta som Bim Riddersporre, Ann-Christine Vallberg-Roth och Polly Björk-Willén som många känner till, samt många verksamma från fältet som delar med sig av sina erfarenheter.

Varför ska man delta på Förskolesummit?

-    För att språk just nu är så otroligt viktigt i förskolan. Med fokus inte bara på barns språk, utan också på didaktisk undervisning av språk och diskussioner kring förskollärares och andra pedagogers språk. Det handlar om språk i många olika nivåer. Det är alltid intressant, just nu är det extra spännande i och med den nya SOU:n med fokus på barns språkutveckling, men också i och med att vi har en annan situation i förskolan vad det gäller flerspråkighet, både bland barn och personal som vi inte har haft tidigare och som är väldigt spännande och innebär både möjligheter och utmaningar. Deltagarna får tillgång till den senaste forskningen, får ta del av andras beprövade erfarenhet och får syn på vad som sker på fältet. De som berättar utifrån det förskoledidaktiska fältet är utvalda för att de har gjort spännande saker som vi andra kan lära oss och ta del av. Det är verkligen kompetensutvecklande. 

forskolesummit2022-susanne.jpg
Susanne Kjällander, docent, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Vad är din roll?

-    Jag är moderator, tror att jag kallas expertmoderator och ska stå för det teoretiska och för den vetenskapliga grunden. Fredrik Lindström är den andra moderatorn, han får stå för den roligare och mer underhållande delen. 

Var och när äger Förskolesummit 2022 rum?

-    Den äger rum via nätet den femtonde juni som sänds live. Det kommer att bli mer som ett teveprogram gjort av ett produktionsbolag. Det blir ett annat tempo, jämfört med en vanlig konferens. I höst kommer fyra fördjupande program som inte sänds direkt. Det kommer att spelas in och kan ses i efterhand. 

Anmälan är öppen till 31 maj, 2022.

Mer om Förskolesummit.