Ledig tjänst: Professor i barn- och ungdomsvetenskap inriktning förskola

Utlysningen gäller en professur i barn- och ungdomsvetenskap inriktning förskola, vilket innebär att utveckla ämnet förskoledidaktik. Befattningen är därmed tvärvetenskapligt orienterad med fokus på förskolans utbildning och verksamhet i samtida och historiska perspektiv.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Svante Arrheniusväg 21A, Stockholms universitet. Foto: Ylva Carlsdotter.

Arbetsuppgifterna består i att bedriva egen forskning samt att medverka till att utveckla institutionens forskning med inriktning mot förskoledidaktik, initiera och organisera forskningsprojekt, undervisa och handleda på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, utveckla utbildningen på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå samt bidra till institutionens samverkan med det omgivande samhället. I anställningen ingår även att fullgöra lednings- och administrativa uppdrag.

Läs mer om tjänsten och ansök senaste den 5/9-22.

Se även övriga tjänster som utlyses på BUV;

Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning förskola och biträdande lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktining fritidshem. Ansökan senast den 23/5-22.