Barnkulturens möjligheter i tider av oro

Ett samtal om barnkulturens många ansikten på Tranströmmers bibliotek.

 

Foto: Jens Olof Lasthein, Stockholms universitet.

Synen på vad som anses bra och nyttigt för barn är i ständig förändring. Den barnkultur som produceras kan ofta kopplas till rådande trender och samhällsklimat och leder inte sällan till livliga diskussioner kring rätt och fel, moralsyn och ansvar.

Ett samtal om barnkulturens många ansikten med barnkulturforskaren Malena Janson, barn- och ungdomsvetaren Ylva Lorentzon och litteraturvetaren Magnus Öhrn. Samtalet modereras av författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

Läs hela artikeln och se programmet.

Föreläsningarna på Tranströmerbiblioteket är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet.