Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är för dig som har en utländsk förskollärarutbildning och vill komplettera för kunna arbeta som förskollärare i Sverige.

Lärare och förskolebarnsitter vid ett bord och titta på blomformer. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos
 

Hur du ansöker till utbildning inom ULV

Från och med höstterminen 2021 finns det tre utbildningsvägar för dig som vill komplettera din utländska förskollärarutbildning, vilket är att läsa mot:

  • förskollärarlegitimation
  • förskollärarexamen
  • mer kunskap om förskolläraryrket i Sverige

De tre utbildningsvägarna har olika behörighetskrav.

Beroende på vad du har för utbildning från ditt hemland kan du få vissa kurser tillgodoräknade i utbildningen. Det innebär att utbildningen blir individuellt anpassad. En bedömning av vad du kan tillgodoräkna av din tidigare utbildning görs först efter du sökt och blivit antagen till programmet.

Läs mer om utbildningen, behörighetskrav och hur du ansöker till ULV:

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Ansökan till Utlänska lärares vidareutbildning sker vid ordinarie ansökningsperioder. 

Viktiga datum för anmälan och antagning

Kontakt

Vid frågor om behörighetskrav och antagning vänligen kontakta ULV-samordnare vid Stockholms universitet via e-post: ulv@su.se

Ansvarig för Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV) vid Stockholms universitet är Sektionen för uppdragssamordning (SUSa) vid Områdeskansliet för humanvetenskap.

 

Alla studenter som antas till Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning från och med höstterminen 2021 och framåt kommer att läsa enligt individuella studieplaner. Kurserna kommer att samläsas med studenter som läser Förskollärarprogrammet, 210 hp

Här kan du se vilka kurser som ges, vilken termin de tillhör inom Förskollärarprogrammet och länk till respektive kurssida. En vanlig studiegång för ULV-studenter är att läsa kurser inom termin 1 och 4.

Termin 1

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer - ULV (UB33UU), 16 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I - Förskollärarprogrammet ULV (UB41UU), 3 hp

Framträdande och retorik - ULV, 3,5 hp (NS137U)
Ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Barns utveckling och lärande - ULV (UB36UU), 7,4 hp

Termin 2

Förskolans historia och plats i samhället - ULV (UB51UU) 5 hp

Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori - ULV (UB52UU) 7,5 hp

Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik - ULV (UB53UU) 11,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, Förskollärarprogrammet ULV (UB54UU), 6 hp

Termin 3

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling - ULV (UB38UU) 12 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III - Förskollärarprogrammet, ULV (UB39UU), 6 hp

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik - ULV (UB46UU), 12 hp

Termin 4

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation - ULV (UB42UU), 22,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet ULV (UB43UU), 7,5 hp

Termin 5

Barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan - ULV (UB48UU), 7,5 hp

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULV, 7,5 hp
Ges vid Specialpedagogiska institutionen

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV (UB30UU) 7,5 hp

Pedagogiskt ledarskap i förskolan - ULV (UB44UU), 7,5 hp

Termin 6

Lek i förskolan – möten och meningsskapande - ULV (UB49UU), 8,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, Förskollärarprogrammet - ULV (UB47UU), 7,5 hp

Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete - ULV (UB40UU), 11,5 hp

Termin 7

Förskoledidaktik, vetenskaplig metod och forskningsetik - ULV (UB50UU), 7,5 hp)

Självständigt arbete - ULV (UB45UU), 15 hp

 

För studenter antagna VT2019–HT2020 omfattande utbildningen 90 högskolepoäng och lästes på heltid. Nedan ser du vilka kurser som gavs respektive termin inom denna studiegång och länkar till respektive kurssida.

I programmet ingår:

  • Förskoledidaktiska kurser
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • Ett självständigt arbete, 15 hp

Termin 1

En termin (30 hp) som är gemensam för alla studenter som antagits till ULV, oavsett vilken lärarprogramsinriktning du väljer att läsa. Terminen består av följande kurser:

Svenska språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skolan - ULV (NS171U), 4 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Ansvarig institution: Institutionen för svenska och flerspråkighet

Att vara lärare i Sverige I – ULV (DIG08U), 8 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV (UB30UU), 7,5 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Ansvarig institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Att vara lärare i Sverige II - Verksamhetsförlagd utbildning I, inom ULV (UB37UU), 4 hp
Ansvarig institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Under din första termin väljer du vilket lärarprogram du sedan ska läsa. Du som har valt Förskollärarprogrammet läser kurser enligt studiegången nedan.

Termin 2

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer - ULV (UB33UU), 16 hp

Verksamhetsförlagd utbildning II, Förskollärarprogrammet - ULV (UB31UU), 3 hp

Framträdande och retorik - ULV, 3,5 hp (NS137U)
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Barns utveckling och lärande - ULV (UB36UU), 7,4 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.

Termin 3

Förskoledidaktik med inriktning mot språk - ULV (UB34UU), 10,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning III, Förskollärarprogrammet - ULV (UB28UU), 4,5 hp

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik - ULV (UB35UU), 10,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning IV, Förskollärarprogrammet - ULV (UB29UU), 4,5 hp

Termin 4

Att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet - ULV (UB04UU), 7,5 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.

Självständigt arbete inom förskoledidaktik - ULV (UB05UU), 15 hp

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULV (UQ21UU), 7,5 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Ansvarig institution: Specialpedagogiska institutionen

 

Kontakt

Följande personer kan du kontakta vid Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen om du har frågor om innehållet i Förskollärarprogrammet inom ULV.

Om du har studieadministrativa frågor kontakta utbildningsadminstratören för respektive kurs, kontaktuppgifter hittar du på kurssidan.

 

Programansvarig Förskollärarprogram
Studierektor för förskollärarutbildning och kurser i förskoledidaktik
ULV-koordinator

Sök bland våra utbildningar