Studie- och karriärvägledning

Kontakta oss om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering. Du kan också få vägledning i frågor om till exempel karriär efter studierna.

Studievägldare i samtal med kvinnlig student. Foto Gabby Baldrocco/Mostphotos.
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Om du vill boka tid för samtal, kontakta respektive studievägledare via e-post eller telefon. Om du skickar e-post, förklara gärna lite kortfattat vad du undrar över. Glöm inte att skriva namn och gärna utbildning om du redan studerar hos oss. Se kontaktuppgifter under "Kontakt" nedan.

 

Innan du kontaktar studie- och karriärvägledningen finns det mycket information som du kan läsa själv på vår webbsida där du kanske får svar på din frågor och funderingar.

Här kan du läsa mer information om:

Anmälan och antagning

Behörighet, urval och antagningsstatistik

Vanliga frågor om studier och studieval

Studera med funktionsnedsättning

Studieuppehåll

Studieavbrott

Tillgodoräknande

 

Få tips och råd om hur du kan bli bättre på att studera via Studie- och språkverkstadens guide till studiestrategier på universitetet.

 

Kontakt

Kontakta den studie- och karriärvägledare som är kopplad till din utbildning. Du kan boka tid för samtal via mejl eller telefon. Om du skickar mejl, förklara gärna lite kortfattat vad du undrar över.

Studie- och karriärvägledare för förskollärarprogram
Studie- och karriärvägledare för grundlärarprogrammet - fritidshem
Studievägledare inom barnkultur
Studievägledare för Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap
Studievägledare för Masterprogram i förskoledidaktik
På denna sida