Doktorandrådet

Doktorandrådet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är ett forum för alla doktorander vid institutionen. Rådet diskuterar och driver frågor för att påverka studiemiljö och andra studierelaterade frågor för forskarstudenter.

Rådet tar tillvara doktoranders intressen

Doktorandrådet är för forskarstudenter och fungerar på samma sätt som ett studentråd och nominerar studeranderepresentanter till universitetets beredande och beslutande organ.

Doktorandrådets uppgift är att ta tillvara doktorandernas intressen och ge doktoranderna en möjlighet att diskutera aktuella frågor med varandra.

Genom rådet har doktoranderna vid institutionen möjlighet att påverka institutionens verksamhet, lyfta frågor kring arbetssituationen, främja möten mellan doktorander från institutionens olika avdelningar samt se till att doktoranderna är representerade i lämpliga sammanhang.

 

Varje avdelning har minst en representant i doktorandrådets styrelse och samtliga doktorander är välkomna att delta i doktorandrådsmötena. Doktorandrådet har också en viktig uppgift i att välkomna och introducera nyantagna doktorander vid institutionen.

Studentkårens (SUS) service och stöd för råd och studentrepresentanter

 

Doktorandrådet består av en styrelse, men alla inskrivna doktorander vid institutionen har närvaro-, yttrande- och rösträtt. Rådet har också minst en representant i institutionens institutionsstyrelse. Posterna i doktorandrådet utses en gång per år.

Ordförande: Martina Wiksten

Vice ordförande: Sara Ohlin

 

Kontakt

Välkommen att kontakta doktorandrådet om du har frågor.

E-post: doktorandradet@buv.su.se

På denna sida