Upphovsrätt gällande föreläsningar och seminarier

Det är bra att känna till att föreläsningar är upphovsrättsligt skyddade och får inte spridas utan tillstånd då innehållet betecknas uppnå så kallad verkshöjd, vilket ger föreläsaren ensamrätt till innehållet. Varje föreläsare äger därmed rättigheterna till sitt material.

 

Att tänka på som student vid en föreläsning

Även om det vid Stockholms universitet inte införts något generellt förbud mot bild- eller ljudupptagning bör du fråga läraren innan du filmar eller gör ljud- eller bildupptagningar under en föreläsning. Juridiskt sett motsvarar inspelningar anteckningar, men med den skillnaden att inspelat material bara får användas för enskilt bruk eller inom den närmaste vänkretsen.

I de fall en föreläsning är filmad och distribuerad till en kurs har ett avtal slutits mellan institutionen och föreläsaren om vilken spridning som är tillåten. Spridning utanför avtalet är därför inte tillåtet.

Stockholms universitets riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial

För dig som har behov av särskilt stöd

Om du har en funktionsnedsättning och efterfrågar filmat material eller inspelning av ljud i samband med föreläsning är det varje föreläsare som beslutar om detta är möjligt.

I intyget från samordnare för studenter med funktionsnedsättning, kan specifika stödåtgärder i form av inspelningar föreslås som rekommendationer till institutionerna/lärarna att följa.

Läs mer om stöd och anpassningar för studenter med funktionsnedsättning.

På denna sida