Skriva självständigt arbete enskilt

Detta gäller dig som ska läsa kursen Självständigt arbete, 15 hp (examensarbete) inom förskollärarprogram, grundlärarprogrammet inriktning mot fritidshem eller motsvarande kurs inom tidigare lärarprogram.

 

Ansöka om att skriva uppsats enskilt

I regel gäller att två studenter ska skriva det självständiga arbetet tillsammans. Tidigare erfarenhet har visat att studenter som arbetar tillsammans har mycket stöd av varandra i genomförande av sitt självständiga arbete, både när det gäller kursens förväntade studieresultat, den enskildes arbetssituation och möjligheten att bli klar inom given tidsram.

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att få skriva det självständiga arbetet enskilt. Det är studierektor för respektive program som bedömer och eventuellt beviljar ansökan om att få skriva enskilt.

Ansöker om att få skriva enskilt gör du genom att fylla i och lämna in någon av följande blanketter nedan som gäller för din utbildning.

Blanketten gäller även för dig som läser Förskollärarprogrammet för barnskötare och Förskollärarprogrammet inom utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Ansökan görs via blanketten:

Ansökan om att få skriva enskilt vid Förskollärarprogrammet. Tillgänglighetsanpassad. (120 Kb)

Scanna ifylld blankett och mejla till e-post: registrator@buv.su.se

Ansökan görs via blanketten:

Ansökan om att få skriva enskilt vid Grundlärarprogrammet, fritidshem. Tillgänglighetsanpassad. (119 Kb)

Det framgår på varje blankett när ansökan senast måste var inlämnad till institutionen.

Scanna ifylld blankett och mejla till e-post: registrator@buv.su.se

På denna sida