Dispens från behörighetskrav för utbildningar vid BUV

Här hittar du information om dispens från behörighetskrav till kurs, samt blankett för ansökan om dispens vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Dispensblanketten finns att ladda ned.

Dispens från behörighetskrav kan bara beviljas för kurser som ges vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Du kan ansöka om dispens från förkunskapskrav för fristående kurser samt kurser som ingår i ett program. Det är studierektor som bedömer och beviljar dispenser.

Om du inom ditt program ska läsa kurser vid andra institutioner måste du ansöka om dispens eller undantag från behörighetskrav hos den kursgivande institutionen. Du hittar behörighetskraven i kursplanen för den aktuella kursen, som du hittar på kurssidan eller via Stockholms universitetes Planarkiv för utbildningar.

Du ansöker om dispens genom att ladda ner och fylla i blanketten:

Ansökan om dispens från förkunskapskrav för utbildningar vid BUV. Tillgänglighetsanpassad. (162 Kb)

Du öppnar och laddar ner pdf:en i Adobe Reader. Blanketten fyller du i digitalt. Maila sedan ifylld blankett som pdf (bifoga fil i mail) till e-post: registrator@buv.su.se

Du kan också välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand och sedan scanna den och mejla till samma adress som ovan.

Ansökan ska ha kommit in till institutionen fyra veckor innan kursen eller programmet startar. Beslut meddelas cirka en vecka innan kursen startar. Ansökningar som kommer in senare än fyra veckor innan, handläggs så snart som möjligt i mån av tid.

Vid bedömningen av en inkommen dispensansökan beaktas inte bakgrunden till varför du inte uppnått behörighetskraven, som till exempel på grund av sjukdom, av privatekonomiska eller av andra personliga skäl. Det som enligt Högskoleförordningen 7 kap. 3 § ska beaktas är om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven.

Dispens från behörighetskrav ges i undantagsfall och därför gäller att i möjligaste mån göra om examinationer för att uppnå behörighet.

Viktigt att slutföra kurser efter beviljad dispens

Även om du får beviljad dispens är det viktigt att du sedan slutför de kurser du saknade för att uppfylla behörighetskraven. Detta för att du ska kunna uppfylla behörighetskraven för kurser du läser längre fram i din utbildning samt för att du ska kunna ta ut din examen.

 

Institutionen behandlar endast dispensansökningar till de kurser som ges av BUV.
Vill du även ansöka om dispens för kurser i till exempel bild, musik eller idrott (även VFU III) måste du göra det separat hos Institutionen för ämnesdidaktik eller hos Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) för ingång idrott och hälsa.

Ansökan om dispens - Ämnesdidaktik (307 Kb)

Ansökningsblankett för dispens från behörighetsvillkor inom program vid GIH

 

Kontakt

registrator@buv.su.seOm du har frågor om dispensansökningar vänligen kontakta utbildningsadministratören för din kurs vid institutionen. Du hittar kontaktuppgifterna till utbildningsadministratören på kurssidan som du hittar i ditt programs studiegång eller för fristående kurser i digitala utbildingskatalogen.

På denna sida