Återupptag av studier efter uppehåll

När du vill återuppta dina studier efter ett uppehåll måste du anmäla det genom att skicka in en blankett till institutionen.

 

Anmäla återupptag av studier

Ansökan om återupptag måste ha kommit in till institutionen:

  • senast 15 april inför höstterminen.
  • senast 15 oktober inför vårterminen.

Ladda ner och fyll i blanketten:

Anmälan om återupptagande av studier BUV. Tillgänglighetsanpassad. (123 Kb)

Du öppnar och laddar ner pdf:en i Adobe Acrobat. I Adobe kan du sedan klicka på "fyll i och signera" för att fylla i blanketten direkt.

Mejla ifylld pdf (bifoga fil) till e-post: registrator@buv.su.se

Du kan också välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand och sedan scanna den och mejla till samma adress som ovan.

På denna sida