Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier ska du meddela studieavbrott på din utbildning till institutionen.

Du ska anmäla studieavbrott till instititutionen när du vill avsluta dina studier helt och hållet. Vill du istället bara göra ett uppehåll, ska du ansöka om studieuppehåll.

Studieavbrott innebär att du förlorar din plats på utbildningen och måste söka in på nytt via antagning.se om du vill återuppta dina studier.

 

Om du vill avbryta dina studier ska du så snart som möjligt anmäla ett studieavbrott till institutionen. Avbrottet börjar alltid gälla från den dag då anmälan inkommer. Det går inte att anmäla avbrott retroaktivt om du inte kan styrka att avbrottet skett tidigare.

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig.

 

Ladda ner och fyll i blanketten:

Anmälan om studieavbrott (206 Kb) . 

Du öppnar och laddar ner pdf:en i Adobe Acrobat. I Adobe kan du sedan klicka på "fyll i och signera" för att fylla i blanketten direkt.

Mejla ifylld pdf (bifoga fil) till e-post: registrator@buv.su.se

Du kan också välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand och sedan scanna den och mejla till samma adress som ovan.

Om du läser ett lärarprogram vid en annan institution än Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ska du skicka blanketten till din programansvariga institution.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är programansvarig institution för lärarprogram med inriktning mot förskola och fritidshem. Blanketten gäller även för institutionens masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.

 

Om du läser en fristående kurs ska du anmäla avbrottet till kursadministratören och kursansvarig lärare via mejl eller telefon. Ange ditt namn, personnummer, kurs och vilket datum du tänkt avbryta kursen. Kontaktuppgifter finner du på kurssidan eller i Athena.

 

Om du gör ett tidigt avbrott på kurs (senast tre veckor från kursstart) kan du själv lägga in avbrottet via Ladok för studenter.

Om du är nyantagen lämnar du återbud via www.antagning.se senast tre veckor efter terminsstart.

På denna sida