Särskilt pedagogisk stöd vid institutionen

Här kan du läsa om vad som händer när du har ansökt om särskilt pedagogisk stöd, vilka stöd som erbjuds vid institutionen och workshops för mer information och tips för dig i behov av särskilt pedagogiskt stöd.

 

Vad du behöver göra efter du ansökt om särskilt stöd

När du har ansökt om stöd vid Studentavdelningen kallas du till samtal med samordnare på Studentstöd. Ni diskuterar innehållet i intyget och vilka stödåtgärder du behöver.

Efter samtalet beslutar Studentstöd om stödåtgärderna i ett nytt dokument där det framgår vilket stöd du ska ha eller rekommenderas.

Du skickar eller lämnar sedan in en kopia på beslutet om stödåtgärder till institutionens studie- och karriärvägledare (se under kontakt nedan).

Du som redan har en rekommendation/beslut från studentstöd ska lämna in den till studie- och karriärvägledare på institutionen innan din kurs eller program börjar.

Du kan lämna in en papperskopia på beslutet i ett kuvert i den gröna brevlådan utanför institutionens studentexpeditionen på plan 1, Svante Arrhenius väg 21 A.

Du kan också skicka kopian per post till din studie- och karriärvägledare som vägleder inom ditt program/utbildning.

Per post skickar du till adressen:

Att. Studievägledarens namn

Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Du måste sedan lämna eller visa upp beslutet om rekommenderat stöd för varje kursansvarig lärare i varje kurs du läser vid institutionen. Kursansvarig avgör om rekommendationerna är möjliga och rimliga att uppfylla i relation till kursmålen. Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du på kurssidan eller i Athena.

Inom vissa program läser du även kurser vid andra institutioner. Du ansvarar själv för att meddela berörd institution dina rekommendationer om stöd. Ta kontakt med den som är ansvarig för studenter med rekommendationer om behov av särskilt stöd vid varje institution du läser vid.

 

Vill du veta mer om vilka stödåtgärder som är möjliga vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kan du först läsa Pedagogisk stöd i praktiken (21 Kb) .

Du kan också boka ett enskilt samtal med studie- och karriärvägledaren för din utbildning för att gå igenom de rekommenderade stödåtgärderna.

Tips på appar som kan underlätta dina studier (589 Kb)

 

Inför varje terminstart ger Studentavdelningen en introduktionskurs för nyantagna studenter med funktionsnedsättning. Information om introduktionskursen får du i samband med välkomstinformationen från institutionen som skickas till dig när du har blivit antagen till utbildningen.

Läs mer om välkomstaktiviteter vid Stockholms universitet

 

Arvodesblanketter för antecknare lämnas eller skickas in för underskrift till:
Malin Håkansson, administratör, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

Information och blanketter för antecknare

 

Kontakt

Välkommen att kontakta respektive studievägledare för ditt program.

Studie- och karriärvägledare för förskollärarprogram
Studie- och karriärvägledare grundlärarprogrammet - fritidshem
Studievägledare inom barnkultur
Studievägledare Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap
Studievägledare Masterprogram i förskoledidaktik
På denna sida