Ny student

Välkommen som ny student hos oss på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV). Här kan du läsa om det viktigaste du behöver göra för att få en lyckad terminstart.

En grupp studenter går gångväg på Frescati campus. Foto: Jens Olof Lasthein/SU.
Foto: Jens Olof Lasthein.

Innan terminen börjar är det saker som du behöver ordna med för att få en bra start. Börja med att läsa ditt välkomstmejl som du fått av institutionen i samband med att du blivit antagen. Sedan behöver du registrera dig, kolla ditt schema och skaffa din första kurslitteratur.

Veckan innan terminstart är det välkomstaktiviteter för alla nya studenter på universitetet. Du som ska läsa ett program får en särskild programintroduktion.


 

1. Tacka ja till din utbildningsplats

Antagningsbeskeden till höstterminen publiceras i mitten av juli och till vårterminen i mitten av december. Du som blir antagen till en utbildning behöver tacka ja på antagning.se för att behålla din plats.

Tacka ja eller nej

Du som har blivit reservplacerad behöver tacka ja på antagning.se för att behålla din reservplats.

Du som har reservplacerats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om du blir erbjuden en plats på utbildningen

Om institutionen kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked efter registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagning börja tidigare om det är många som tackar nej till sin plats innan terminstart.

Besked om erbjuden plats får du via e-post och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Sista anmälningsdag för respektive ansökningsperiod är den 15 mars inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen. Om det finns plaster kvar efter första antagningsomgången är klar, öppnas utbildningen upp för sen anmälan i mitten av december inför vårterminen och i mitten av juli inför höstterminen.

Vid antagningen behandlas alla som sökt i tid först, sedan de som är reservplacerade. Därefter behandlas ansökningar från sen anmälan. När din sena anmälan har behandlats får du besked via e-post samt ett antagningsbesked. Du tackar ja eller nej till din plats direkt till institutionen.

Mer om sen anmälan på antangning.se

 

2. Aktivera ditt universitetskonto

Universitetskontot ger dig tillgång till alla universitetes IT-tjänster, inklusive Ladok för studenter.

Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du tilldelas en e-postadress. För att du inte ska missa någon viktig information från universitetet eller din institution bör du använda den adressen alternativt lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.


 

3. Hitta din kurssida och schema

I Stockholms universitets utbildningskatalog har varje kurs en egen sida med information. På kurssidan hittar du schema, kursplan, kursbeskrivning och litteraturlista. Där finns även kontaktuppgifter till utbildningsadministratör och kursansvarig lärare.

Sök på kurskod eller kursnamn i utbildningskatalogen.

Hitta din kurssida här

 

När du går ett program så läser du dina kurser enligt en bestämd studiegång. I studiegången ser du vilken ordning du läser dina kurser och under vilken termin. Du hittar även länkar till alla kurssidor inom programmet. Studiegången hittar du på programsidan under rubriken "Programöversikt".

Under utbildningen

 

4. Registrera dig i tid

Innan terminstart måste du registrera dig på de kurser du ska gå under terminen. I ditt välkomstmejl från institutionen får du veta datum för när registreringen är öppen. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på utbildningen. På de flesta kurser sker inget traditionellt upprop utan du har tagit din plats på kursen genom att webbregistrera dig. Du måste också vara registrerad för att kunna logga in i på kursens sida i lärplattformen Athena.

Registrerar dig enligt följande:

  • Webbregistrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
  • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
  • Klicka på knappen "Registrering" för din/dina aktuella kurs/kurser för terminen.
  • Klicka på "Registrera mig".

Om du får problem med din webbregistrering kontakta utbildningsadministratören för ditt program eller kurs. Kontaktuppgifterna hittar du på kurs- eller programsidan.

Athena är Stockholms universitets lärplattform. Den används i undervisningen för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter.

Hitta information om dina kurser

De flesta kurser har en egen Athena-sida och du får tillgång till din kurssida när du har aktiverat ditt universitetskonto och registrerat dig på kursen. I Athena hittar du bland annat ditt schema, kursplan, kursmaterial och inlämningsuppgifter. Du kan också skicka meddelanden och filer till dina kurskamrater och lärare.

Logga in på Athena

Om du inte hittar din kurs i Athena så kontakta administratören för din kurs eller studentexpeditionen, e-post: studentexpedition@buv.su.se.

Om du har problem med att logga in kan du läsa om hur du felsöker via universitetets Serviceportal.

Kom igång med Athena

Se en instruktionsfilm om hur du använder Athena

Du kan också läsa en beskrivande guide Athena studentguide.

Athena som mobilapp

Athena bygger på ett program som heter Itslearning och så heter även den mobilapp som hör till plattformen och som du kan ladda ner till din mobil. Appen är gratis och finns både för iPhone och Android på respektive app store.

Så installerar du appen Itslearning

 

 

5. Delta i kurs- och programintroduktion

Veckan innan terminen börjar har Stockholms universitet välkomstaktiviteter för alla nya studenter oavsett om du bara ska läsa en kurs eller ett helt program. Du kan bland annat ta del av seminarieprogram med viktig information och praktiska tips inför din studietid. 

De arrangeras också introduktionstillfällen av bland andra Biblioteket, Särskilt pedagogiskt stöd och Studie- och språkverkstaden

Välkomstaktiviteter på Stockholms universitet

Introduktion för lärarstudenter

Du som ska läsa ett av våra lärarprogram får en särskild programintroduktion innan terminen börjar med viktig information om just ditt program och dina studier.

Höstens programintroduktioner är förinspelade och du kan ta del av dem via vår wepplats:

Programintroduktion för förskollärarprogrammet

Programintroduktion till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Det kan vara mycket nytt att sätta sig in i vid början av studierna och undervisningen startar från första dagen på terminen. För att din studiestart ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi därför att du förbereder dig genom att titta igenom introduktionsfilmerna för ditt program.


 

Hur du förbereder dig för webbaserad undervisning

Kvinna med hörlurar och laptop som har onlinemöte. Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos.
Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos.

Här hittar du tips och instruktioner för hur du kan förbereda dig på ett bra sätt för nätbaserad undervisning.

För att delta i nätbaserad undervisning är det bra om du har tillgång till följande:

  • En dator, surfplatta eller mobil med inbyggd webbkamera eller med en separat webbkamera.
  • Ett headset (hörlurar med en mikrofon).
  • Snabb och pålitlig internetuppkoppling.
  • Tillgång till en tyst plats där du kan studera utan att bli störd.

Påbörja gärna dina förberedelser tidigt så att du kan delta i kursen från början!

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du att ha tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

Digitala verktyg och tjänster på Stockholms Universitet

Du kommer att få använda ett antal olika verktyg men främst är det e-mötestjänsten Zoom och läroplattformen Athena du kommer jobba i.

Du kan testa din utrustning och lära dig att använda Zoom efter att du har installerat programmet.

Installera och logga in i Zoom

Delta i undervisning i Zoom som student

De flesta kurser har en egen Athena-sida som du får tillgång till när du har aktiverat ditt universitetskonto och registrerat dig på kursen. I Athena hittar du bland annat ditt schema, kursplan, kursmaterial och inlämningsuppgifter. Du kan också skicka meddelanden och filer till dina kurskamrater och lärare.

Här hittar du instruktioner för hur du:

loggar in i Athena och hittar din kurs

kommer igång med Athena - manual och instruktionsfilm

aktiverar e-postaviseringar för kursinformation

Om du inte hittar din kurs i Athena så kontakta administratören för din kurs eller studentexpeditionen, e-post: studentexpedition@buv.su.se

Om du får andra problem med programvaror eller inlogg kan du kontakta Stockholms universitets IT-support.

IT-support

På Studie- och språkverkstadens sida kan du läsa mer om att plugga på distans. Där finns också information om studiestrategier och akademiskt skrivande samt möjlighet att boka distanshandledning med en pedagog.

Råd till dig som pluggar hemma

 

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Det pedagogiska stödet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta så du får lika förutsättningar att kunna genomföra dina studier utifrån din funktionsnedsättning.

Du behöver ansöka om pedagogiskt stöd och anpassningar innan du startar din utbildning.

Mer om ansökan om stöd och resurser vid Stockholms universitet

Efter du ansökt om pedagogiskt stöd

Efter att du har ansökt om särskilt pedagogisk stöd kommer du ha ett möte med en samordnare på avdelningen för Studenstöd där det klargörs vilket stöd du behöver. Av Studentstöd får du en skriftlig rekommenation om stöd som du sedan ska skicka in till studievägledaren för din utbildning på institutionen. Hur du går tillväga kan du läsa mer om via:

Särskilt pedagogisk stöd vid institutionen

 

Kontakta vår studie- och karriärvägledning om du  har frågor om våra utbildningar  vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Du kan få hjälp med vägledning i frågor om till exempel karriär efter studierna eller om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering.  

Studie- och karriärvägledning

 

Kontakt

Om du har allmänna frågor som rör studier vid institutionen är du välkommen att kontaka vår studentexpedition som bemannas av våra utbildningsadministratörer och studievägledare.

Om du har specifika frågor om ditt program eller kurs se kontaktpersoner på din program- eller kurssida. Se under rubriken "hitta din kurssida och schema" ovan.

Studentexpedition
Studentexpedition Centrum för barnkulturforskning (CBK)
På denna sida