Studentambassadörerna intervjuar varandra - Madeleine

Under hösten 2020 var Amanda och Madeleine studentambassadörer för Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. De går olika program, men har ändå en del gemensamt. Här är det Amanda som ställer frågor till Madeleine.

Madeleine, Studentambassadör på BUV, HT20.

Kan du berätta lite om dig?

Jag heter Madeleine. Jag är 27 år och tar just nu en master i barn- och ungdomsvetenskap. Jag har precis påbörjat min tredje termin. Innan har jag studerat till förskollärare här på Stockholms Universitet. Mellan den utbildningen och nu, så har jag jobbat som förskollärare i ett och ett halvt år. Sen kände jag att det var dags att börja studera igen.

Skulle du rekommendera din utbildning till andra? 

Jag skulle absolut rekommendera den till andra. Har man ett intresse för att jobba med barn och unga så tycker jag att det är en fantastiskt utbildning, just eftersom vi får läsa dels mycket forskning om dem, men också för att de tar in många olika perspektiv som vi får lära oss av.

Vi läser också mycket om barns rättigheter, så även om man kanske inte vill jobba praktiskt med barn och unga, så finns det mycket annat. Har man ett intresse så är det en väldigt bred utbildning, som jag tycker passar väldigt mycket och väldigt många olika yrkeskategorier. Den är inte så nischad, den är inte så inriktad på ett specifikt ämne.

Har man ett intresse för att jobba med barn och unga så tycker jag att det är en fantastiskt utbildning.

Måste man ha studerat till förskollärare för att söka till den här utbildningen?

Nej, som jag har förstått det så är en kandidatexamen det enda som krävs. Det är det som är otroligt intressant i våran klass; vi är några förskollärare, några som läst barnkultur, det är en som har läst kriminologi, någon har pluggat ekonomi, en annan har pluggat turism. Det är en otroligt bred skara på personer, vilket gör diskussionerna väldigt intressanta. I och med att alla kommer med olika erfarenheter, så får man en annan insyn. Och man märker i den här utbildningen hur vi alla har olika mål. Vissa vill forska, vissa vill fortsätta jobba som förskollärare men med ett bredare perspektiv, vissa vill jobba inom myndigheter eller organisationer. Det är otroligt olika. Vissa vet inte riktigt än vad de vill göra, men de tycker att det är jätteintressant och roligt.

Vad är några saker du önskar att du hade vetat innan du började studera?

Med just den här masternutbildningen så blir det ju att man märker att det är på avancerad nivå, till skillnad från en kandidat som är på grundnivå. Man märker att det tar mer tid, det krävs mer struktur. Nu läggs ännu mer ansvar på en själv och det krävs mer av oss som studenter.

Mycket av litteraturen är på engelska, så det krävs förkunskaper. Man måste lägga ner mer tid på att verkligen förstå det man läser. Mycket planering och struktur, man inser att det här verkligen är heltidsstudier. Min erfarenhet så ser det helt annorlunda ut nu. Det är mer läsning än tidigare, fler vetenskapliga artiklar, det är svårare litteratur än vad det varit innan. 

Vilken är din favoritplats på campus, har du hittat något guldkorn någonstans?

Åh, jag tycker ändå biblioteket är en väldigt skön plats, just för att det är väldigt stort. Man kan ofta sprida ut sig lite och har ofta en stor bänk själv.

Annars tycker jag ju att rummen på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har rustats upp ordentligt. Hela institutionen är fräsch och generellt sett är den bättre än andra platser på campus. I grupprummen kan man ska sitta och plugga med någon, man har sin yta, det finns en whiteboard-tavla, man kan koppla upp sig till teven om man har en powerpoint, osv.

Hur har corona påverkat dina studier? Har institutionen gjort ett bra jobb?

Jag tycker institutionen har hanterat det väldigt bra, med tanke på att de själva inte har någon tidigare erfarenhet av det här heller. I och med att kurserna egentligen skulle ges på campus och att de inte var gjorda för att ges på distans, gjorde att lärarna väldigt hastigt fick lägga om sina kurser. På så sätt så tycker jag att de har hanterat det så bra de kunnat.

Och det är bra att de har haft överseende med att saker kanske inte alltid har fungerat som det ska, som när folk kommer sent in på Zoom-seminarier för att tekniken har strulat.

Just eftersom mycket har varit förinspelat, campus har varit stängt så man har inte kunnat vara här och plugga. Det har varit svårt när man har varit hemma så mycket, man har behövt ta tag i det på ett annat sätt.

Har du några studietips? Speciellt nu när allt oväntat är på distans.

Mycket planering! Man får lägga upp sin vecka utifrån vad man ska göra varje dag. Sätt upp tydliga mål och stryk dem när du gjort dem, så att du ser att du kommer framåt.
Jag tycker ju också att det jag läser är väldigt intressant, så motivationen att göra saker kommer mycket lättare. Jag rekommenderar också att ta tag i alla uppgifter du får på en gång.

På denna sida