Intervju med studentambassadör Emelie Gustafsson

Möt Emelie Tjärnbro Gustafsson som blir intervjuad av Sofi Frid när BUVs studentambassadörer berättar för varandra om sig själva, sina studier och framtidsdrömmar.

Emelie Gustafsson, student på grundlärarprogrammet fritidshem. Foto: privat.

Kan du berätta lite om dig?

Jag heter Emelie, är 22 år och är precis klar med min första termin på Stockholms universitet, vilket är grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form.

Jag har även gått med i Lärarstudenternas Klubbmästeri, så jag har varit på en del studentpubar och andra aktiviteter som till exempel pluggstuga. Så det är väl mitt sociala liv just nu, att umgås med många andra studenter på campus. 

Skulle du rekommendera din utbildning till andra? Till vilka i så fall?

Ja, jag skulle rekommendera den för folk som gillar att jobba med barn. Eftersom jag går bildinriktningen så är det väl att man ska tycka att det är kul att vara kreativ, det gäller även musik och idrott som är andra inriktningar i programmet som fritidslärare, och att man aktiverar barn och att det är något man gillar där man kan engagera sig.

Vad är roligast? 

Jag tycker att VFU:n* har varit roligast än så länge, att komma till skolan och umgås med eleverna och sättas lite på prov, det tycker jag är kul. Att man liksom får tänja på sina gränser, eller typ vidga sina tankar. Jag har inte pluggat så länge än, men att sättas in i situationer på plats, då får jag ändå en chans att utvecklas. 

Att komma till skolan och umgås med eleverna och sättas lite på prov, det tycker jag är kul. Att man liksom får tänja på sina gränser, eller typ vidga sina tankar.

Vad hade du velat veta innan du började? 

Jag kände typ att jag inte hade koll på Athena*. Det finns någon video på SUs hemsida, men det är väldigt olika för alla institutioner. Eftersom jag inte hade koll när vi började och det var jättemycket i just den första kursen och vi redan skulle ha läst kurslitteratur inför första föreläsningen, så missade jag det för jag visste inte vart det stod. 

Har utbildningen förändrat din syn kring något specifikt område? 

Jag tycker jag fått en mycket bredare bild inom pedagogiken. Jag var tidigare på en intervju för ett jobb på en privat skola och då hade jag ju ingen utbildning och då sa de att jag bara behövde skumma igenom LGR11 lite, men nu när man väl utbildar sig är det så mycket mer kring det pedagogiska, och det känns jätteviktigt. Jag känner att hade jag haft det jobbet innan jag fått en utbildning hade jag inte kunnat göra ett lika bra jobb mot vad jag skulle kunna göra nu efter en utbildning. 

Vad ser du att den här utbildningen kan leda till i framtiden?

En verkligt bra grund för att kunna göra ett bra jobb, tycker jag. Det ökar såklart ens möjligheter för att få en bra anställning efter utbildningen, speciellt med kontakterna från VFU:n. 

Avslutningsvis, vad har du för tips till studenter som kommer nya till universitetsvärlden?

Jag tycker det har hjälp mig med att ha ett bra pluggschema. Att man i början av veckan ser över ens kommande föreläsningar och seminarier och att man faktiskt läser kurslitteraturen i förväg. Ibland har jag halkat efter i kurslitteraturen och jag känner verkligen att det är svårare att hänga med lika bra då. Så det är mitt tips.

 

Fotnot:
*VFU = Verksamhetsförlagd utbildning, den del då studenterna går ut i verksamheten, ex. förskolan eller på fritidshem, och med stöd av handledare får prova på att arbeta. 
*Athena = Athena är en plattform för kurser och pedagogiskt arbete. Kursstrukturen i Athena presenteras via ett planeringsverktyg som gör att studenterna får tillgång till de olika kursmomenten, och lärresurser och aktiviteter som är kopplade till kurserna.

På denna sida