Mikro-intervju med Emelie Shanks

Emelie Shanks är institutionens ställföreträdande prefekt och vi ställde några frågor till henne om hennes forskning.

Emelie Shanks
Emelie Shanks. Foto: Niklas Björling

Vad är det du brukar forska om?
Min forskning har egentligen haft två spår. Det ena spåret är inriktat mot socialtjänsten. Där fokuserar jag på frågor om organisering, bemanning och chefskap. Det andra spåret är inriktat mot socialtjänstens barnavård. Där har jag framförallt intresserat mig för privatisering av institutioner för barn och unga.

Hinner man forska något när man är ställföreträdande prefekt?
Jadå, jag tycker det är väldigt roligt och givande att kombinera de olika uppgifterna. 

Håller du på med något inom forskning just nu?
Just nu håller jag på med ett forskningsprojekt som handlar om hot och våld i socialtjänstens öppna insatser, samt ett som handlar om användandet av socionomkonsulter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Jag är också tillsammans med David Pålsson samordnare för ett nordiskt nätverk som intresserar sig för privatisering och konkurrensutsättning av institutioner för barn och unga i de nordiska länderna.

Läs Emelie Shanks senaste artikel