Ny bok om socialt arbete inom hälso- och sjukvård

Införandet av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorn har ytterligare aktualiserat behovet av kunskapsutveckling om socialt arbete i hälso- och sjukvård. Kunskap och utbildning är ett viktigt inslag i socionomers individuella professionalisering.

Bokens redaktörer har stor erfarenhet av socialt arbete inom hälso- och sjukvård. I den här boken har en rad forskare från olika lärosäten i Sverige samarbetat för att ge ett brett och gediget grepp om hälso- och sjukvårdskuratorernas mångfacetterade arbete.

Joakim Isaksson är docent i socialt arbete och verksam vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om organiseringen av psykosociala resurser inom skolan och inom cancersjukvården. Joakim är en av de lärare som kommer att arbeta med institutionens nya kuratorsprogram som startar i vår. 

Sara Lilliehorn är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt filosofie doktor i socialt arbete vid Umeå universitet, där hon bland annat är programsamordnare för deras Hälso- och sjukvårdskuratorprogram.

Helena Hansson är universitetslektor i socialt arbete vid Lunds universitet, socionom och doktor i medicinsk vetenskap i ämnet psykiatri och behandlingsforskning. Hon är även legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Utöver Joakim Isaksson är ytterligare två författare verksamma vid Stockholms universitet:

Kavot Zillén, som är docent och lektor i offentlig rätt vid Stockholms universitet och forskar framför allt om medicinsk rätt och mänskliga rättigheter inom vården.

Anneli Silvén Hagström, som är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, steg ett-utbildad psykoterapeut samt docent i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hon är även programansvarig för Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Övriga författare är Urban Markström, David Rosenberg, Pär Salander, Elisabet Sernbo och Veronica Svärd.

Isaksson, J., Lilliehorn, S. & Hansson, H. (red.) (2022). Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete. Studentlitteratur. 

Läs förlagets presentation av boken

Omslag "Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete"