Låna en forskare!

Vid Stockholms universitet finns ett projekt som kallas "Låna en forskare", där universitets forskare ställer sig till förfogande för allmänheten.

Sabina Hadzibulic, porträtt. Privat foto.
Sabina Hadzibulic. Foto: privat

Satsningen går ut på att en forskare besöker skolor, ideella föreningar eller arbetsplatser och berättar om sitt arbete som forskare, utifrån deltagarnas önskemål och förutsättningar.

Sabina Hadzibulic, sociolog och forskare inom socialt arbete, är en de de forskare som varit med. Hon berättar själv om hur det var:

- Trots att eleverna tillhör olika studieprogram och årskursser var intresset för att träffa en forskare stort. Lärarna upplevde denna möjlighet som en viktig del av undervisningen. Vissa utryckte till och med glädje över att det finns en sådan möjlighet trots att det sker bara en gång om året. Samtidigt var några av lärarna från andra ämnen med på föreläsningen. 

Sabina fick under alla sina besök många frågor som tog upp olika aspekter av både hennes arbete och ämne. Eleverna ville veta mer om hur man designar en forskning, hur man genomför den och vad som behövs för att kunna göra det. Dessutom ville de ha mer information kring hur man väljer ett ämne och på vilket sätt ens förutsättningar påverkar detta val. En del frågor hade att göra med forskarutbildning och framför allt möjligheten att jobba som forskare. 

Läs mer om att låna en forskare

Läs mer om Sabina Hadzibulic